INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.06.2021.godine, održana je 21. sjednica Upravnog odbora nezavisnog samostalnog sindikata odnovnog obrazvanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prislustvovala većina članova Upravnog odbora ,dok je jedan član bio opravdano odsutan zbog porodičnih obaveza a predsjenik Nadzornog odbira zbog bolesti.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održana je završna sjednica Komisije za izradu pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Sredbnjobosanskog kantona.

Ministar Bojan Domić je svojom odlukom imenova Komisiju u sastavu:

 • Ministarstvo obrazovanja:
 1. Nezira Fuško –predsjednica komisije
 2. Ivica Augustinović-zamjenik predsjednice komisije
 • Sindikat osnovnih škola:
 1. Muhamed Pajić-član
 2. Azra Memija-član
 3. Goran Puletić –član
 • Sindikati srednjih škola:
 1. Abdulah Serelija-član
 2. Nada Jukić-član
 • Direktori osnovnih škola:
 1. Midhat Škrijelj-član
 2. Jašarević Adis-zamjenski član
 3. Dražena Hegediš-član
 4. Anđa Džambas-član
 • Direktori srednjih škola:
 1. Nevzudin Buzadžija-član
 2. Niko Grganović-član

Zadatak Komisije je bio da sačini i usaglasi tekst Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu, te isti dostavi Ministru na dalji postupak.

Nakon dugog niza sastanaka, usaglašavanja i dorade teksta, Komisija je u cijelosti usaglasila tekst Pravilnika, te formu i sadržaj pratećih obrazaca.

Komisija je usaglašeni tekst Pravilnika dostavila Ministru na verifikaciju, nakon čega bi isti trebao biti objavljen u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona, te počela njegova implementacija.

Članovi Komisije ipred Sindikata se zahvaljuju svojim članovima na podršci, strpljenju i razumjevanju a ostalim članovia Komisije na korektnosti pri radu.

Posebno se se zahvaljujemo Ministru na prihvatanju inicijative za izradu ovog Pravilnika i uključivanju u Komisiju svih zainteresiranih strana za ovu materiju.

S poštovanjem,

INFORMACIJA

Poštovene koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, Koordinacija sindikata obrazovanja Srednjobosanog kantona je Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, te Vladi Srednjobosanskog kantona podnijela zahtjev za produženje ugovora o radu za radnike koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.

Naime, ovaj zahtjev temeljimo na činjenici da je zbog pandemije tekuća školska godina morala biti produžena, te postoji realna potreba za okončanjem poslovnih obaveza svih radnika koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić