INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 11.09.2021.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 2. sjednica Upravnog odbora u novom sazivu.

Sjednici je prisustvovalo većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru  dopunjenog i usvojenog  dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Zapisnik je usvojen bez primjedbi u predloženom tekstu.

 

 • Izbor zapisničara Upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Za zapisničara Upravnog odbora jenoglasno je izabrana Jasminka Mavrković, koja će ujedno voditi zapisnik sa Skupštine NSSOOIO SBK.

 

 • Analiza i plan realizacije Zaključaka sa 2.izvještajno-izborne sjednice Skupštine održane 20.08.2021.godine.

 

Komisija za zaključke, koju je imenovala Skupština, je formulisla Zaključke i isti su obaveza Upravnog odbora i ostalih organa Sindikata za realizaciju.

 

 • Informacija o implementaciji izbora sa 2. izvještajno-izborne sjdnice Skupštine NSSOOIO SBK

 

Predsjednik upravnog odbora je informisao članove da su konstituisani organi sindikata u skladu sa rezultatima izbora. 

Održane su konstituirajuće sjednice Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za statut i Suda časti. Sjednicama su prisustvovali svi izabrani članovi organa.

Na konstituirajućim sejdnicama su izabrani:

 • Pajić Muhamed, predsjednik Upravnog odbora
 • Memija Azra, dopredsjednica Upravnog odbora
 • Kurić Jusuf, predsjednik Nadzornog odbora
 • Zulum Ermin, predsjednik Komisije za statut
 • Dizdarević Rejhana, predsjednica Suda časti

Predsjednik upravnog odbora je sačinio potrebne odluke koje su verificirane i potpisane od strene ovlašenih članova organa, te istakao da dio dokumentacije sa 2. izvještajno-izborne sjednice Skupštine treba dostaviti Ministarstvu pravde SBK.

 

 • Informacija sa satanka Koordinacije sindikata zaposlenih koji plaću primaju iz Budžeta SBK

 

Informaciju je podnio Predsjednik upravnog odbora, te istakao da je ista dotavljena svim sindikalnim povjerenicima na znanje.

Obzirom da će Vlada SBK  narednom periodu pripremati nacrt i prijedlog Budžeta za 2022.godinu, Sindikati su uputili Vladi zahtjev za sastanak, na kome bi se razgovaralo o visini osnovnice za plaću u naredoj godini, kao i planu realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.

 

 • Informacija sa sastanka Ministra obrazovanja, maldih, nauke, kulture i sporta sa Predsjednicima sindikata osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu

 

Zaključci sa sastanka dostavljeni su u sve sindikalne podružnice, te su kao takvi privatljivi u smislu poštivanja Kolektivnog ugovora, Kriterija o tehološkom višku i dopuni norme te ostali pravnim aktima kojim s uređuje djelatnost obrazovanja.

Podržava se Zaključak Vlade SBK kojim se omogućava da nastavnici i stučni saradnici koji eventualno ostanu tenoliški višak rasporede na poziciju asistenta u nastavi pod istim finansijskim okolnostima.

 

 • Razmatranje problematike i aktivnosti vezanih za početak nove 2021./2022. školske godine

 

 

 

 • Upravni odbor smatra da su različiti dopisi koji su dostavljani u škole stvorili komfuziju i kašnjenje sa organizacijskim aktivnostima u školi, što je dovelo do neraspisivanja konkursa za upražnjena radna mjesta
 • Nakon što je nastava organizirana i počeo njen tok, u mnoge škole su počeli dolaziti akti kojim se odobrava dijeljenje odjeljenja i svaranje „fktivnih“ odjeljenja od oko 10-12 učenika što je izvan svih domaćih i međunarodnih standrda i bez bilo kakve  opravdane društvene potrebe
 • Na ovaj načim se stvaraju fiktivna radna mjesta i škole postaju mjesta za uhljebljavanje ljudi na račun onih zaposlenika koji su dugogodišnji radnici i čija radna mjesta su neophodna i neupitana
 • Ovaj vid rasipništva ne bi izdržale ni bogate organizirane zemlje u EU a ne jedna od najsiromašnijih zemlja u Evropi

Materijalne posljedice za zaposlene u obrazovanju zbog formiranja fiktivnih odjeljenja mogu biti sljedeće:

 1. Osporavanje povećanja osnovice za plaće, koja je ionako niska u odnosu na općine i neke druge Kantone
 2. Osporavanje implementacije Koletivnog ugovora po pitanju utvrđenih koeficijenata za plaće
 3. Ne implementacija Pravilnika o praćenju, napredovanju i prelasku u viši platni razred
 4. Ne ulaganje za tehnološki razvoj u obrazovanju
 5. Ne ulaganje u neophodnu edukaciju nastavnika i stručnih saradnika

Sindikat ne podržava zapošljavanje novih radnika na račun postojećih , tako što će se ugrožavati njihov materijalni status.

Upravni odbor podržava Upustvo ministarstva vezano za odvijanje nastave u toku pandemije, s tim da se odrđene mjere trebaju preispitati i korigovati:

 • ček lista-smatramo da je nepouzdana -roditelji trebaju preuzeti veću odgovornost za zdravstveno stanje djeteta, te u slučaju da primjete neke siptome koji asociraju na bolest trebaju da zadrže djete kod kuće i obavjestite školu
 • dok se nastava odvija redovno-nije potrebno ostavljati nikakav materijal na on-lin platformu
 • U ovom trenutku utvrđen je redovan vid nastave a ne  kombinovani model, tako da ostavljanje materijala na on-lin platformu je suvišno i dodatno bi bilo opterećenje za nstavnike. Ukoliko budu okolnosti nalagale da se organizuje kombinovani model ili potpuna on-lin nastava, škole će se na vrijeme prilagoditi

 

 • Obilježavanje 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika

 

Povodom 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, održat će se proširena sjednica Upravnog odbora i tim povodom Sindikat će izadati saopćenje.

 

 • Tekuća pitanja

 

 • Razmotren je zahtjev vezan za primjenu člana 48.Kolektivnog ugovora, te zaključeno:
 • Sati utvrđeni za rad sindikalnog povjerenika su jasno definisani i isti se moraju iskazati u 40-satnoj radnoj sedmici
 • Navedeni sati nisu ničim uvjetovani niti ograničeni, te kod nastavnika razredne nastave mogu biti iskazani kao dio prekovremenih sati, obzirom da je njihova norma fiksna i ne mogu se sati prenositi na drugog nastavnika
 • Upravni odbor poziva pojedine direktore da ne pokušavaju opstruirati ovu primjenu, te sate iskažu u skladu sa Kolektivnim ugovorom
 • Sindikat će principijelno istrajati u primjeni ove odredbe, koristeći i pravni put u smislu inspekcije, tužbe i sl.
 • Tumačenje Kolektivnog ugovora može vršiti jedino imenovana Komisija a ne direktor. U ovom slučaju nije pitanje tumačenja nego osporavanje primjene odredbi Kolektivnog ugvora.
 • Donesena je odluka humanitarnog karaktera

 

S poštovanjem, predjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *