SAOPĆENJE

Na inicijativu Obrazovne internacionale (EI) sa sjedištem u Bruxellesu, UNESCO je 1994.godine 5. oktobar proglasio Svjetskim danom nastavnika.

Povod ovog proglešenja je bio spomen na isti datum 1966.godine, kada je potpisana međunarodna Preporuka o statusu nastavnika u društvu.

Ovaj dan je prilika da se pokaže da je rad učitelja, nastavnika i profesora prepoznat kao jedan od najvažnijih  za ukupan razvoj društva, te da se kao takav cijeni. Continue reading “SAOPĆENJE”