INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je satanak Pregovaračkog tima Vlade i Predsjednika sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade Srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

  • Tahir Lendo, premijer
  • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
  • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike

 

 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

 

U ime Sindikata srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, sindikat uprave F BIH
 • Hajrudun Alibašić, sindikat kantnalnih organa uprave SBK
 • Muhamed Pajić, NSSOOIO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, SSVOONK SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK

Tema sastanka bila je projekcija Budžeta SBK za 2022.godinu, sa akcenton na osnovicu za isplatu plaća.

Continue reading “INFORMACIJA SA SATANKA”