INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je satanak Pregovaračkog tima Vlade i Predsjednika sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade Srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

  • Tahir Lendo, premijer
  • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
  • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike

 

 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

 

U ime Sindikata srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, sindikat uprave F BIH
 • Hajrudun Alibašić, sindikat kantnalnih organa uprave SBK
 • Muhamed Pajić, NSSOOIO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, SSVOONK SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK

Tema sastanka bila je projekcija Budžeta SBK za 2022.godinu, sa akcenton na osnovicu za isplatu plaća.

Predstavnici Sindikata su iznijeli zahtjev da se osnovica za plaću, koja je jednaka za sve radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK, uveća u skladu sa troškovima života, te su zahtjev argumentirali sa činjenicama:

 • Povećan priliv sredstava u budžet po osnovu PDV-a
 • Komparacijom osnovica za plaću koja se primjenjuje po identičnom metodološkom pristupu u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim kantonima, nije prihvatljivo da 

osnovica za plaću u Srednjobosanskom kantonu bude najniža u Federaciji BiH, te ista jedino  u SBK iznosi manje od 300 KM

 • Nije opravdano da pojedini kantoni, kojima se budžet potpomaže od strene Federacije BiH (Bosansko-podrinjski, Posavski), imaju osnovicu istu ili višu nego u SBK
 • Nije realno da osnovica za plaću zaposlenih u svim općinama SBK bude viša od osnovice koja se utvrđuje za zaposlenike koji plaću primaju iz Budžeta SBK
 • Nije opravdano da osnovica za plaću u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bude znatno viša nego u SBK, obzirom da isti kantonu funkcionišu na politički sličan način
 • Sadašnja osnovica za plaću radnike koji rade na administrativnim poslovima, poslovima, domara, vozača, ložača i sl. dovodi na nivo najniže plaće, te je razlika u plaći nekoliko platnih razreda zanemarljiva i kao takva peprihvatljiva.

Predstavnici Vlade su iznijeli neke od sljedećih argumenata:

 • Za razliku od općina koje imaju znatne izvorne prihode, izvorni prihodi Kantona su vrlo mali i iznose manje od 10% budžeta
 • Kanton ima obavezu da održi likvidnost i redovno servisira svoje obaveze bez stvaranja novih
 • Vlada je iskazala socijalnu osjetljivost tako što nije stvarala tehnološki višak koji je evidentan posebno u sektoru obrazovanja
 • Posljedice pandemije su ostavile posljedice u smislu prikupljanja sredstava za Budžet

Pregovarački tim Vlade je iskazao spremnost za minimalno korekciju osnovice za plaću, što je za Sindikate neprihvatljivo.

Zaključeno je da će Vlada napraviti dodatnu finansijsku analizu ,te da će tokom oktobra 2021.godine,  biti organiziran novi sastanak na kome će se pokušati utvrditi osnovica za plaću u 2022.godini.

Sindikati obrazovanja su zatražili informacije od Vlade vezano za realiztaciju pravomoćnih izvršnih sudskih presuda.

Predstavnici Vlade su iznijeli konstataciju  da je to pitanje u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave ,te je po tom osnovu zatražen poseban sastanak sa Ministrom pravosuđa i uprave SBK.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *