INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.01.2022.godine, održan je sastanak predsjednika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja sa ministrom obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali:

 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta SBK/KSB
 • Ivica Augustinović , zamjenik predsjednika Komisije za izradu Pravilnika
 • Muhaned Pajić, predsednik NSSOOIO SBK i član Komisije za izradu Pravilnika
 • Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB i član Komisije za izradu Pravilnika
 • Abdulah Serezlija, predsjednik SSVOONK SBK i član Komisije za izradu Pravilnika
 • Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB i članica Komisije za izradu Pravilnika

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Srednjombosanskog kantona.

Nakon informacija i konstuktivnih diskusija, zauzeti su stavovi, te konstatovano i zaključeno sljedeće:

 1. Pristup implementaciji Pravilnika o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika treba izvršiti na jedinstven način u svim školama. U tom smislu prihvaćena je inicijativa za organiziranje „mini seminara“ za stalne članove komisija u školama, na kojem će se otkloniti sve eventualne nejasnoće.

Prihvaćen je hodogram aktivnosti za imlementaciju.

Nakom seminara ministarstvo će sačiniti dodatno uputstvo kojim će se komisije rukovoditi prilikom implementacije.

 1. Sindikati su istakli problem neraspisivanja konkursa u školama ,te naglasili da ne postoji realan razlog za neprovođenja konkursne procedure. Od inspekcije je zatraženo da izvrši asistenciju u svođenju problema u zakonski okvir.

Ministarstvo će poduzeti radnje za rješavanje ovog problema.

 1. Pokrenuta je inicijativa Sindikata osnovnog obzazovanja i odgoja da se primjena korekcije koeficijenata u skladu sa Kolektivnim ugovorom počene primjenjivati od januara 2022.godine, umjesto od marta 2022.godine, o čemu će se očitovati Vlada.
 2. Iskazana je spremnost da se na vrijeme otvore pregovori po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole, kako bi isti bio zaključen do početka nove školske godine , čime bi se obezbjedio kontinuitet primjene kolektivnog ugovora.
 3. Istaknuta je potreba da se sistematski pregledi u školama obavljaju na kvalitetniji način. Potrebno je ovu problematiku urediti pravilnikom ili precizirati kroz kolektivni ugovor. Za ovu inicijativu postoji konsenzus učesnika sastanka.
 4. Očekuje se da aktivnosti po pitanju vansudske nagodbe po osnovu pravomoćnih i izvršnih sudskih preduda, za članove koji su dali punomoć advokatu, počnu u toku mjeseca marta tekuće godine.
 5. Sindikati su informisali Minista da u određenim školama postoji problematika po pitanju zagrijavanja škola. Problem proizilazi u nedovoljnom kvalitetu energenata i tehničkim kvarovima. Ministarstvo poduzeti radnje u smislu pomoći školama za otklanjanje problema.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *