ODGOVOR

Nikakvi pojedinci, grupe ili „žuti“ minorni sindikati ne mogu voditi pregovore kada je u pitanju Kolektivni ugovor ili druga kolektivna prava radnika.

Ovaj sindikat svoj rad zasniva na institucionalnom djelovanju,  kao i aktima koji su doneseni nakon javne rasprave i koji su usvojeni od nadležnog organa Sindikata (Skupština, Upravni odbor i sl.

Jedan od dugoročno postavljenih ciljeva je da se plaće zaposlenih u osnovnim školama izjednače sa plaćama zaposlenih u srednjim školama za svako identično ili slično radno mjesto.

O ovom trenutku stanje je sljedeće:

Radnici na održavanju čistoće imaju utvrđenu plaću u visini 70% prosječne plaće u Federaciji BiH i jednaka je kod svih radnika koji rade na tom mjestu u ustanovama i institucijama Srednjobosanskog kantona.

Ovako utvrđena plaća je najviša plaća zato radno mjesto u Bosni i Hercegovini.

U školama postoje pojedinci koji najčešće nisu članovi Sindikata i  koji ovu grupu naših članova žele izmanipulirati za svoje lične interese, šireći određene dezinformacije. Posljedice mogu biti samo štetne za ove naše članove i molim da ne nasjedaju na takvu vrstu manipulacije, jer se plaća za tu vrstu poslova  može utvrditi i niža, a više nema nigdje i cijeloj Bosni Hercegovini.

Radna mjesta domar, ložaš i administrativni radnik su pozicionirana koeficijentima identičnim u srednjim školama i i drugim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta Srednjobosanskog kantona.

Ne postoji nikakav realan razlog da se ove kategorije naših članova osjećaju zakinuti kada su u pitanju  koeficijenti za  plaću u odnosu na druge koji rade identičan ili sličan posao.

Za radna mjesta nastavnika, stručnih saradnika i sekretara škola koeficijenti su niži nego u srednjim školama za tu vrstu poslova, te Sindikat nastoji da se i ti koeficijenti ubuduće izjednače ili svedu na minimalnu razliku.

Tim povodom je bila korekcija koeficijenata za nastavnike i stručne saradnike, pozicionirana u postojećim Kolektivnom ugovoru, sa odgođenom primjenom do ove godine.

Prema tome, nikakvi se pregovori po pitanju koeficijenata nisu vodili, nego je izvršena implementacija postojećeg Kolektivnog ugovora.

Ovim putem se obraćamo svim našim članovima da prate aktivnosti Sindikata, koriste zvanične informacije a za bliže upite neka se obrate sindikalnom povjereniku ili u pisanoj formi Upravnom odboru.

Poznato nam je da u pojedinim školama postoje pojedinici ili grupice osoba koji svoje lične frustracije pokušavaju izraziti antisindikalnim djelovanjem, te manipulisanjem određenih osoba radi ličih ciljeva ili egoizma bez pokrića.

Sindikat će kao i uvjek raditi u korist svih svojih članova, i nikada neće zanemariti bilo koga.

Radno-pravni i ekonomsko-socijani starus svih naših članova ćemo nastojati zaštititi i poboljšati jedino kroz zaključivanje kvalitetnog Kolektivnog ugovora , jer bez njega smo svi potpuno obespravljeni.

Na kraju želim da Vas pozovem na razumjevanje, jedinstvo, zajedništvo, solidarnost i sindikalni aktivizam, kako bi zajedno došli do što boljeg ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa koji će biti pozicioniran Kolektivnim ugovorom.

To je jedini put koji će dati rezulat svima, a pojedinačna parcijalna rješenja nisu opcija.

S poštovanjem,

                                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                                   Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.