INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 31.03.2022.godine, na inicijativu Sindikata obrazovanja a na poziv Ministara, održan je
satanak predsjednika Sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke,
mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona.
Nakon iznošenja problematike i diskusija od strane svih učesnika satanka, konstatovano je i
zaključeno sljedeće:

Continue reading “INFORMACIJA”

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana19.032022.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 2. sjednica Skupštine Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo 45 sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za Statut, Suda časti i predsjednica Sekcije žena, što je činilo veliku većinu članova Skupštine.

U okviru  usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

  1. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona
Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održan je okrugli sto na teme:

  1. Da li su žene bolje liderke u  kriznim situcijama
  2. Ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona

Više slika na linku https://nssooiosbk.com.ba/galerija/

Continue reading “INFORMACIJA”

UPIT SA ZAHTJEVOM

Poštovani,

Našim aktom broj:82/21 od 06.12.2021.godine, upoznali smo Vas sa činjenicom da u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona nisu raspisivani konkursi za upražnjena radna mjesta na početku školske 2021./22.godine, nego je u nastavni proces uvedeno više stotina osoba na voluntaristički način i bez bilo kakve konkursne procedure, suprotno Zaonu o osnovnom obrazovanu i Zakonu o srednjem obrazovanju u Srednjobosanskom kantonu.

Ovakav vid samovolje, nepoštivanje zakona, i konkursnih procedura nije zapamćen na ovim prostorima, te ima nesagledve posljedice na kvalitet obrazovnog procesa a posebno na povjerenje u institucije Srednjobosanskog kantona od strane građana.

Ne poštovanje zakona te urušavanje povjerenja u institucije radi nekih ličnih, parcijalnih ili sitno-političkih interesa je ogromna šteta za društvo, a posljedice takvog odnosa u cjeloj Bosni i Hercegovini su vidljive.

Ponovo Vas podjećamo na zakonske i druge pravne odredbe po ovom pitanju:

1. Zakonima o osnovnoj i srednjoj školi, te Kolektivnim ugovorima u Srednjobosanskom kantonu, predviđeno je da se za sva upražnjena radna mjesta i sve sate koji prelaze nastavnu normu u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole, rapisuje konkurs/natječaj prije početka nove školske godine i prije početka drugog polugodišta u tekućoj školskoj godini.

2. Konkursi/natiječaji se raspisuju na neodređeno ili određeno vrijeme u skladu sa Kolektivnim ugovorima.

3. Odluku o raspisivanju konkursa/natječaja donosi upravni odbor u školi a konkursnu proceduru provodi direktor škole. Za raspisivanje konkursa/natječaja u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjo školi nije potrebno tražiti niti dobivati ničiju saglasnost. Eventualna saglasnost od strane  Vlade ne smije biti razlog za da se  konkursi/natječaji ne rapisuju.

4. Direktor škole ima pravo samo u iznimnim situacijama (nedostatak adekvatnog kadra, hitnosti nastale situacije u školi iz objektivnih razloga) da angažuje radnika i zaključu ugovor o radu sa njim na period od 60 dana,  kako ne bi došlo do remećenje ili prekida nastavnog procesa.

Angažman na 60 dana bez konkursa se ne može ponavljati i time derogirati zakonska odredba.

U tih 60 dana škola je obavezna raspisati konkurs i provesti konkursnu proceduru za mjesto na koje je angažovana osoba.

Tražili smo od Vas da izvršite inspekcijki nadzor u svim osnovnim i srednjim školama sa ciljem utvđivanja činjeničnog stanja, donesete mjere za vraćanje u zakonski okvir, sankcionišete osobe koje nisu radile u skladu sa zakonom, te nas i javnost informišete o poduzetim aktivnostima i mjerama.

Obzirom da od Vas nismo dobili zvaničnu informaciju, nego smo nezvanično upoznati da ste vršili inspekcijski nadzor, želimo Vas obavjestiti o sljedećem:

U osnovnim i srednjim školama nisu raspisivani konkursi i pored inspekcijskog nadzora niti je stanje po tom pitanju dovedeno u zakonski okvir.

Stoga od Vas zahtjevamo da :

  1. Hitno donesete mjere iz vaše nadležnosti, kao bi se stanje dovelo u zakonski okvir
  2. Odmah sankcionišete osobe odgovorne za nezakonit rad
  3. Da Vaše mjere date na uvid javnosti i time otklonite sumnju građana da saučestvujete u ovoj nezakonitosti

Ukoliko hitno ne reagujete u skladu sa vašim ovlastima, želimo Vas informisati da ćemo biti prinuđeni obratiti se nadležnim pravosudnim institucijama, kao i instrucijama za praćenje korupcije, u cilju zaštite legalnosti i zakonitosti.