INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE,
STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen u predloženom tekstu.

 • Informacije u vezi pregovora po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju u vezi pregovora po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu podnio je predsjednik Upravnog odbora u svojstvu člana Pregovaračkog tima Sindikata.

Istaknuto je da se pregovori vode na različitim nivoima i u različitim formama, i to:

 • Pregovori na nivou Pregovaračkih timova Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i Sindikata osnovnih škola.
 • Konsultacije na nivou predsjenika Sindikata, Ministra obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta i Premijera Vlade Srednjobosanskog kantona.
 • Pregovori na nivou Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata osnovnih škola.

Predsjenik je između ostalog istakao:

 • U toku dosadašnjih pregovora i konsulatacija načelno je prihvaćen okvir budućeg Kolektivnog ugovora za osnovne škole.
 • U narednom periodu će se izvršiti dodatne konsultacije i usaglašavanje teksta, koji će biti predmet razmatranja Pregovaračkog tima Vlade i Sindikata.
 • Ukoliko Pregovarački timovi Vlade i Sindikata postignu saglasnost u vezi teksta Kolektivnog ugovora, isti će biti dostavljen na očitovanje Vladi i očitovanje sindikalnim podružnicama, kao i Upravnom odboru.
 • Ukoliko usaglašeni tekst bude prihvaćen od strane Vlade i Sindikata, isti će biti zaključen i potpisan od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Nakon diskusija, Upravni odbor je u usvojio sljedće zaključke:

 1. Upravni odbor smatra da su dosadašnji pregovori tekli u međusobnom poštovanju i razumjevanju ,te da je usaglašeni okvir Kolektivnog ugovora za osnovne škole u ovom trenutku prihvatljiv za Sindikat.
 2. Upravni odbor daje punu podršku predsjeniku i članovima Pregovaračkog tima Sindikata da pregovore okončaju što skorije, kako bi zaposleni u osnovnim školama Kolektivnim ugovorm imali zaštićen radno-pravni i ekonomsko socijalni status. 
 • Informacija u vezi implementacije Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora, istako zakonsku obavezu donošenja ovog Pravilnika, te mogućim pozitivnim i negativnim posljedicama.

Cilj donošenja pravilnika je sljedeći:

 • Implementirati zakonsku obavezu kojom je utvrđeno postojanje i primjena Pravilnika.
 • Pravilnikom unaprijediti nastavni proces i stvoriti veću odgovornost svih na koji se odnosi implementacija Pravilnika.
 • Primjenom Pravilnika omogućiti sticanje statusa nastavnicima i stručnim saradnicima koji korektno obavljaju svoj posao u svim segmentima rada.
 • Primjenom Pravilnika omogućiti sticanje zvanja nastavnicima i stručnim saradnicima koji iskazuju poseban trud i uspjeh u radu.
 • Pravilnik ne smije biti sredstvo represije nego sredstvo podsticanja i motivacije za nastavnike.

Detaljnu informaciju o implemantaciji Pravilnika podnijeli su Azra Memija i Samjo Gazić u svojstu članova Komisije za implementaciju.

Nakon diskusija usvojeni su sljedeći zaključci sa konstatacijom:

 1. Komisije koje su radile u školama su napravile niz propusta u smislu odabira i valoriziranja dokumentacije, te je dokumentacija u većini škola vraćena na doradu.
 2. Zbog nepoštivanja smjernica, koje su sastani dio Pravilnika, većina prijavljenih kandidata nije stekla uslove za sticanje zvanja.
 3. Svim kandidatima koji smatraju da imaju uslove za sticanje zvanja u žalbenom postupku omogućeno je da dopune dokumentaciju i eventualno skupe dovoljan broj bodova za sticanje zvanja.
 4. Komisija će nastaviti da radi do potpunog okončanja ovog procesa, te će se naknadno sastajati za utvrđivanje statusa za one nastavnike i stručne saradnike koji to u ovom trenutku nemogu ostvariti zbog nedovoljnog broja godina u obrazovanju.
 5. Upravni odbor konstatuje da je Komisija radila vrlo odogovorno, korektno, transparentno i principijelno, te istoj daje punu podršku u daljem radu.
 • Analiza obilježavanja 5.oktobra-Svjetskog dana nastavnika

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Obilježavanjem 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, želimo dati na značaju obrazovanju kao važnoj društvenoj djelatnosti i pozivu prosvjetnog radnika.
 2. Svečana sjednica koja je imala radni i svečarski karakter odžana je na zavidnom nivou uz prisustvo više od 100 naših članova i aktivista.
 3. Sindikat će kroz ove aktivnosti afirmirati obrazovanje, poziv prosvjetnog radnika, društveni i sindikalni aktivizam.
 4. Sindikat će i ubuduće odavati priznanja svojim zaslužnim članovima aktivistima.
 • Tekuća pitanja
 • Informacija u vezi pomoći zaposlenima na osnovu preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 • Sindikat je, zajedno sa ostalim sindikatim koji zastupaju radnike čija se plaća isplaćuje iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, uputio zahtjev Vladi za realizaciju pomići zaposlenima u skaldu sa preporukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Razmatranje predstavke SP III OŠ  Bugojno

Stav Upravnog odbora bit će dostavljen u pisanoj formi SO III OŠ Bugojno

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.