INFORMACIJA: KOLEKTIVNI UGOVOR

Poštovane koleginice i kolege, 

Dana 28.02.2023.godine održan je konsultativni sastanak predstavnika Vlade  Srednjobosanskog kantona i Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog  kantona, u cilju usaglašavanja spornih odredbi Kolektivnog ugovora, dostavljenih iz kabineta  Premijera Vlade. 

U ime Vlade sastanku su prisustvovali: 

• Tahir Lendo, premijer 

• Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog  kantona 

• Halima Crnica, savjetnica premijera  

U ime Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sastanku su  prisustvovali: 

• Muhamed Pajić, predsjenik NSSOOiO SBK 

• Goran Puletić, predsjenik NSUUOŠ KSB 

• Mehmed Parić, član KO SSVOONK SBK 

• Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB 

U uvodnom dijelu sastanka Premijer Vlade je iskazao potrebu da se tekst Kolektivnog ugovora  u potpunosti pravno usaglasi, te istakao određene nedoumice koje treba otkloniti i uskladiti. 

Nakon diskusija i prijedloga svih prisutnih, usvojeni su sljedeći zaključci: 

1. Postignuta je potpuna suglasnost u vezi određenih osporavanih odredbi, koje su bile  predmet usaglašavanja. 

2. Zadužuje se radna grupa da u okviru Ministarstva obrazovanja, mladih nauke, kulture  i sporta usaglašene odredbe ugradi u tekst Kolektivnog ugovora, te sačini prečišćeni  tekst koji će biti dostavljen Vladi na očitovanje.

4. Prečišćeni tekst Kolektivnog ugovora će biti dostavljen Vladi na očitovanje, nakon čega  bi se organiziralo potpisivanje istog. 

S poštovanjem, presjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *