INFORMACIJA SA SJEDNICE KOMISIJE ZA PRAĆENJE I TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OSNOVNE ŠKOLE U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Poštovane koleginice i kolge,

Dana 31.08.2018.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, odžana je sjednica Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

Komisija je razmatrala tri upita koja su pristigla za tumačenje.

Nakon raprave i usaglašvanja, Komisija je postigla saglasnost i dala jedno tumačenje koje će biti objavljeno na službenim stranicama SSOOIO SBK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Komisija nije postigla saglasnost po pitanju drugog upita, te će isti će biti razmatran ponovo na jednoj od narednih sjednica.

Komisija je konstatovala da treći upit nije predmet tumačenja nego primjene, te će podnosilac zahtjeva dobiti odgovor u pisanoj formi.

Sindikat podsjeća svoje članove da svi upiti i zahtjevi nisu predmet tumačenja nego postoje i oni koji su premet primjene ,te Komisija na takve daje odgovor a ne tumačenje.

Tumačenja pojedinih odredbi za koje Komisija postigne saglasnost imaju snagu Kolektivnog ugovora.

Sindikat poziva svoje članove da eventualne zahtjeve za tumačenja pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora dostave Upravnom odboru, koji će iste proslijediti Komisiji na tumačenje.

S poštovanjem.

                                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                                    Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *