INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA

Dana 20.09.2019.godine otpočeli su pregovori između Pregovarakog tima Ministarstva obrazovanja i Pregovaračkog tima Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona, vezano za Kolektivni ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Pregovarački tim Ministarstva čine:

Bojan Domić, ministar

Katarina Velte, sekretarica ministarstva

Nezira Fuško, inspektor

Dženan Hodžić, direktor

Slavica Šerbečić, direktorica

Pregovarači tim Sindikata čine:

Muhame Pajić, predsjenik UO NSSOOIO SBK

Azra Memija, dopredsjednica UO NSSOOIO SBK

Jusuf Kurić, predsjenik NO NSSOOIOSBK

Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB

Tanja Nikolić, član pregovarakog tima NSUUOŠ KSB

Miroslav Volić, član pregovaračkog tima NSUUOŠ KSB

  • Pregovori će teći u skladu sa Principima za pregovore koje su strane potpisale kao preduvjet efikasnijeg toka pregovora
  • Polazna osnova za pregovore je postojeći Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja

 

 

 

 

  • Ukoliko Pregovarači timovi Ministarstva i Sindikata uspiju usaglasiti tekst, zavšni pregovori će se voditi sa Pregovaračim timom Vlade Srednjobosanskog kantona u vezi usaglašenog teksta
  • Detalji sa sastanaka neće biti saopštavani zbog čestih promjena, dodatnog usaglašavanja , korekcije već načelno dogovorenog, tehničkih popravki i sl., kao ne bi bilo nesporazuma u javnosti i među članovima Sindikata
  • Finalizirani tekst će biti dostavljen u sve sindikalne podružnice na očitovanje
  • Molimo sve naše članove da imaju povjerenja, strpljenja i razumjevanja za ovaj izuzetno naporan i odgovoran posao
  • Sindikat nikada nije niti će iznevjeriti interese svojih članova i sve će učiniti da postigne što kvalitetnija rješenja

II

Dana 21.09.2019.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za organizaciju obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika.

  • Komisija je konstatovala da aktivnosti teku u skladu sa zaključkom Upravnog odbora od 21.08.2019.godine
  • Komisija je dala dodatna zaduženja pojedinim članovima u cilju finaliziranja aktivnosti
  • Komisija je razmatrala prijedloge za dodjelu priznanja i u tom smislu izvršila selekciju i

odabir kandidata

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *