INFORMACIJA SA SATANKA SINDIKATA SA PREGOVARAČKIM TIMOM VLADE SRENJOBOSANSKOG KANTONA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 06.11.2019.godine, na zahtjev Sindikata budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade i predstavnika Sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave
 • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike

U ime reprezentativnih Sindikata sastanku su prisustvovali predstavnici:

 • Sindikata osnovnog obrazovanja
 • Sindikata srednjeg obrazovanja
 • Sindikata MUP-a
 • Sindikata državnih službenika i namještenika
 • Sindikata pravosuđa i uprave

Teme sastanka su bile sjedeće:

 1. Projekcija budžeta za 2020. godinu sa akcentom na sonovicu za plaće
 2. Kolektivno pregovaranje
 3. Plan realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
 4. Konstituisanje Ekonomsko-socijalnog vijeća za Srednjobosanski kantona

Uvodna izlaganja po pitanju prednacrta Bužeta za 2020.godinu podnijeli su premijer Vlade Tahir Lendo i ministrica finansija Mirjana Plavčić, te prisutne između ostalog upoznali sa sljedećim:

 • Očekuje se usvajanje poreznih zakona koji će znatno uticati na strukturu prihoda i rashoda
 • Budžetska stavka prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza planirana je na nivou prethodne godine
 • Bužet je planiran bez kreditnog zaduženja za kapitalne investicije
 • Sredstva po osnovu Zakona o demobiliziranim borcima, čiju realizaciju je Federacija BiH prenijela na Kanton, nisu planirana jer za to Kanton nema sredstava
 • 62% sredstva iz Bužeta su planirana za plaće i naknade zaposlenih
 • Planirana je osnovica za plaće u visini 290 KM

Prredstavnici sindikata su iznijeli stav da je planirana osnovica neprihvatljiva i da  njena visina treba biti najmanje 300 KM.

Nakon diskusija usaglašeni su sljedeći zaključci:

 1. Sindkati će nacrt Budžeta za 2020. godinu analizirati, te nakon okončanja javne rasprave dostaviti dodatne prijedloge, kako bi iste Vlada razmotrila i eventualno ugradila u prijedlog Budžeta.
 2. Nakon prvog ili drugog kvartala Vlada i Sindikati će organizirati sastanak, analizirati stanje Bužeta, te pokušati iznaći mogućnost za dodatno povećenje osnovice za plaću.
 3. Intenzivirati pregovore u vezi sa Kolektivnim ugovorima i iste zaključiti prije usvajanje prijedloga Budžeta za 2020.godinu.
 4. Nakon što sudovi i banke izvrše revidiranje spiskova za izvršenje pravomoćnih i izvršnih sudskih preduda, Vlada će revidirani spisak sa redosljedom realizacije dostaviti Sindikatima. Krajnji razumni rok koji je Sud odredio da se realiziraju sve izvršne i pravomoćne presude u punom iznosu je 13 godina. Sredstva planirana za

ovu godinu po tom osnovu iznose 1 000 000 KM.

 1. Obustaviti aktivnosti u vezi konstituisanja Ekonomsko-socijalnog vijeća dok reprezentativni sindikati sa područja Srednjobosanskog kantona ne dostave prijedlog svojih članova.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *