INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.02.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja,nauke, kulture i sporta SBK, održan je konsultativni sastanak između Predsjenika samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjovosanskog kantona, Predsjednika neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna i Ministra obrazovanja nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bio je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

  1. Strane su usaglasile određene sporne odredbe koje su bile predmet međusobnog neslaganja
  2. Strane nisu postigle potpunu saglasnost u dijelu koji tretira materijalna prava određenih kategorija zaposlenika, obzirom da po tom pitanju postoje različiti pristupi i prijedlozi
  3. Tekst Kolektivnog ugovora koji je usaglašen u toku naredne semice će Sindikat i Ministarstvo tehnički urediti, kako bi isti bio dostavljen Pregovaračkom timu Vlade
  4. Ministarsto obrazovanja će u saradnji sa ministarstvom finansija razmotriti različite prijedloge i zahtjeve, te predočiti finansijske modele na bazi  istih, koje će razmatrati pregovarački timovi Vlade i Sindikata
  5. U narednih 10-tak dana će biti održani završni pregovori između Pregovaračkih timova Vlade i Sindikata, sa ciljem postizanja konačnog teksta Kolektivnog ugovora
  6. Eventualno usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora sa sastanka Pregovaračkih timova Vlade i Sindikata će biti dostavljen u sve sindikalne podružnice na izjašnjavanje

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *