INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 14.SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.02.2020.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, održana je 14. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora.

U okviru proširenog i usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 • Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog odbora

 

 

Zapisnika je sačinjen od imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je usvojen u predloženom tekstu

 • Informacija o toku pregovora vezanih za Kolektivni ugovor

 

 

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora uz sljedeće konstatacije:

 • Tekst kolektivnog ugovora koji su usaglasili Pregovarački timovi ministarstva obrazovanja i sindikata osnovnog obrazovanja razmatran je od strene Pregovaračkog tima Vlade. Vlade je izrazila određene primjedbe na usaglašeni tekst, te je isti vraćen  stranama na dodatno usaglašavanje 
 • Na sastanku između Pregovaračkih timova Sindikata osnovnog obrazovanja i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta izvršeno je dodatno usaglašavanje, te strane nisu uspjele usaglasiti 4 odredbe Kolektivnog ugovora

 

 • Informacija sa sastanka Predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja sa Ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, održanog 07.012.2020.godine

 

Sastanak je održan na poziv Ministra sa ciljem usagašavanja neusaglašenih odbrdbi Kolektivnog ugovora.

 • Na sastanku je postignuta saglasnost u vezi spornih odredbi Kolektivnog ugovora, ali je Ministar izrazio rezervu od strane Vlade vezanu za određene finansijske efekte koji proizilaze iz Kolektivnog ugovora
 • Sindikat je ponudio određene prijedloge vezane za primjedbu Vlade a Ministarstvo će analizirati efekte prijedloga i isti će biti predmetom završnih pregovora između Predovaračkog tima Vlade i Sindikata osnovnog obrazovanja

Šira informacija sa ovog stanaka će biti posebno sačinjena i dostavljena u sindikalne podružnice.

 

 • Razmatranje Uredbe o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu

 

 • Postojala je obaveza Kantona da  donese propis kojom se reguliše konstituisanje, sastav i rad mirovnog vijeća
 • Nelogično i pravno upitno je da ovakvu uredbu donosi Ministarstvo privrede a ne Ministarstvo pravosuđa
 • Uredba je donesena jednostano bez konsultacja socijalnih patnera, što dovoljno govori o namjeri donošenja Uredbe
 • Ovom Uredbom se imenovanje miritelja ostavlja nadležnom ministarstvu umjesto da se isti imenuje kao osoba za koju postoji saglasnost socijalnih parnera
 • Uredba nastavlja sa devastiranjem prava zaposlenih i Vlada putem iste nastoji da kontroliše, osporava i opstruira eventualno nezadovoljstvo radnika, kao i njihovu borbu za svoja prava

 

 • Aktivnosti u sindikalnim podružnicama

 

 • Konstatovano je da aktivnost u radu sindikalnih podružnica treba intenzivirati, a posebno rad sindikalnog  i nadzornog odbora
 • U narednom periodu sačiniti informaciju, sa ciljem podizanja sindikalnog aktivizma

 

 • Održavanje 5. sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

 

 1. U toku su pripremne aktivnosti za održavanje sjednice Supštine NSSOOIO SBK
 2. Utvrđen je okvirni dnevni red za Skupštinu
 3. Sjednica skupštine će biti održana u prvoj polovini marta 2020.godine u Travniku
 4. Obilježavanje 8. Marta-Međunarodnog dana žena , obaviće se u organizaciji Sekcije žena NSSOOIO SBK
 5. Donesena je odluka o visini blagajničkog maksimuma
 6. Nakon što raunovodstveni srevis završi godišnji obračun za 2019.godinu, održat će se sjednica Nadzornog odbora

S poštovanjem predsjednk Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *