5. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE NSSOOIO SBK-informacija

PREGLEDAJ GALERIJU SLIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.06.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjednica Skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo oko 50 delegata i gostiju.

U okviru usvojenog dnevnog reda i nakon  konstuktivnog rada, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije,  zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Informacija sa pregovora vezanih za Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

Informaciju o toku pregovora,te zaključivanju Kolektivnog ugovora podnio je Muhamed Pajić u svojstu predsjenika Upravnog odbora i vođe Pregovaračkog tima Sindikata. 

Nakon široke i vrlo konstuktivne diskusije konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Zaključivanje Kolektivnog ugovora predstavlja izuzetan uspjeh sa aspekta zaštite i rano-pravnog i ekonomsko socijalnog statusa zaposlenih u osnovnom obrazovanju.
 • U oklinostima i vremenu u kojem su vođeni pregovori, tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja se ocjenjuje dobrim, te isti predstavlja naperdak u smislu ostvarivanja prava radnika u osnovnim školama.
 • Utvrđeni ciljevi u platformi za pregovre su ostvareni u okviru važenje i primjene ovog Kolektivnog ugovora.
 • Uz konstruktivne prijedloge i sugestije, daje se potpuna podrška Upravnom odboru i radnim tijelima Sindikata u implementaciji Kolektivnog ugovora, te izradi pratećih akata utvrđenih ovim Kolektivnim ugovorom.

 

 

 • Aktivnosti Sindikata u vrijeme proglašenja stanja nesreće prouzrokovane Covidom-19

 

Informaciju o aktivnostima Sindikata, saradnje sa drugim sindikatima, Vladom i Ministarstvom obrazovanja podnio je predsjenik Upravnog odbora Muhamed Pajić.

Nakon diskusija konstatovao je sljedeće:

 

 • Činjenica je da u toku pandemije nije došlo do smanjenja materijalnih i radnih prava 

 

zaposlenih, rad Sindikata se ocjenjuje vrlo uspješnim u tom periodu.

 

 

 • Razmatranje uredbi Vlade i njihova primjena

 

 

 

 • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu

 

 

 • Uredba nije u skladu sa Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 • Zakon striktno zabranjuje politički uticaj na obrazovni proces a ovom uredbom se to eksplicitno radi, tako što se zaposlenici biraju u radni odnos politički, nepotistički ili koruptivno.
 • Ovom uredbom se ne biraju najbolji nego podobni, ćutljivci, klimoglavci i bespogovorni izvršioci bilo čega.
 • Ovom uredbom se šalje izuzetno loša društvena poruka da je bolje slušati nego znati, što djeluje deprimirajuće na čestite mlade ljude ,te ih na taj način diskriminiše i tjera iz zemlje.

 

 

 • Uredba o mirnom rješavanju radnih sporova u Srednjobosanskom kantonu

 

 

 • Ova uredba je suprotna Zakonu o radu koji uređuje ovu materiju.
 • Zakonom o radu je predviđeno da mirovno vijeće čine prestavnici poslodavca i sindikata na paritetnoj osnovi a neutralni član se bira sporazumno od strane obje strane. Ovom uredbom je Vlada sebi preuzela da imenuje neutralnog člana, te na taj način obesmislila proces mirenja, time što je sebe stavila u povlaštenu poziciju u odnosu na Sindikat.

Za Sindikat su ove Uredbe neprihvatljive, te od Vlade zahtjeva da se iste stave van snage jer su donesene jednostrano bez učešća socijalnih parnera, suprotne pozitivnim zakonskim propisima, društveno i moralno štetne.

 

 

 • Informacija o nacrtu:

 

 

 

 • Zakona o radu

 

 

 • U jeku pandemije kada su ljudi razmišljali o zaštiti sopstvenog zadravlja i fizičkom preživljavanju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je pripremila nacrt Zakona o radu čije cilj omogućiti u vanrednim okolnostima otpuštanje radnika bez procedure i bez bilo kakve obaveze poslodavca prema radniku.
 • Ova monstuozna ideja, govori društvu u kome živimo i ljudima koji ga kreiraju, te perspektivi radnika. 
 • Sindikat će se suprostrstaviti ovom vidu modernog ropstva i odazvati na svaki vid borbe , ma ko bio organizator, kao bi se osujetile okakve nečasne namjere.

 

 

 • Zakon o reprezetnativnosti sindikata i poslodavaca

 

 

 • Umjesto da rješava nagomilane ekonomsko-socijalne probleme Vlada Federacije se u kontinuitetu bavi urušavanjem radnog zakonodabstva.
 • Ovim zakonom se sindikati nastoje razjediniti, usitniti ,te omogućiti poslodavcu da sebi bira podoban sindikat („žuti sindikat“) za pregovaranje.
 • Sindikat daje podršku pregovaračima Sindikata da u okviru ESV Fedracije BiH iznađu najbolja rješenje koja tretira ovaj zakon.

 

 

 • Sindikalni aktivizam u sindikalnim podružnicama

 

Uvodno izlaganje podnijela je Jasminka Mavrković, članica Upravnog odbora.

Nakon diskusija usvojeni su sljedći zaključci:

 • Zadužuje se Upravni odbor da sačini instrukciju ( uredbu) kojom će se utvrditi način rada sindikalnig podružnica.
 • Upravni odbor će u saradnji saračunovodstvenim servisom sačiniti uputstvo o načinu vođenja finansijske dokumentacije te, pripremanju izvještaja za završni konsolidovani finansijski izvještaj.

 

 

 • Informacija o pružanju pravnih usluga od strane advokata

 

Uvodno izlaganje podnijea je Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora.

 

 • Informacija je primljena k znanju iz konstatacju da je obimna dokumentacija dostavljena elektronskim putem prema sindikalnim povjerenicima.
 • Ukoliko ubuduće bude određenim poteškoća u komunikaciji po pitanju prijema stranaka ili pružanja pravnih usluga, Uprani odbor i predsjednik stoje na raspolaganju za otklanjanje eventualnih nejasnoća.

 

 

 • Izvještaj Upravnog odbora o radu za 2019.godinu

 

Izvještaj je dostavljen u pisanoj formi, te je isti usvojen jednoglasno.

 

 • Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju za 2019.godinu

 

Skupština je mišljenja da nema potrebe za uvodno izlaganje predsjednika Nadzornog odbora Kurić Jusufa, obzirom da je izvještaj sačinjen u pisanoj formi i uz dodatak izvještaja od strane računovodstvenog servisa.

Izvještaj je usvojen jednoglasno.

 

 • Program rada za 2020.godinu

 

Program rada sačinio je Upravni odbor, te je isti jednoglasno prihvaćen.

 

 • Tekuća pitanja

 

 

 

 • Proglašenje počasno člana Sindikata

 

 

 • Donesena je odluka da se Prijić Vahid proglasi prvim počasnim članom Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

 

 

 • Ugovor o poslovnoj saradnji sa SRC „Ajdinovići“ Olovo

 

 

 • Donesena je odluka o organiziranju sindikalnog seminara u SRC „Ajdinovići“-Olovo
 • Relazacija seminara planirana je okvirno u mjesecu augustu, pred početak nove školske 2020/21.godine.
 • Seminar će biti dostupan za sve zainteresirane članove Sindikata.
 • Okvirni program i finansijsku konstrukciju sačinit će Upravni odbor.

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *