OBAVJEST

Poštovane koleginice i kolege,

Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu (Sl.novine SBK broj:9/20), u članu 48 stav 1 utvrđeno je sljedeće: „Sindikalni povjerenik u školi ima pravo , za obavljanje svojih dužnosti u sindikatu, na dva sata sedmično koja ulaze u nastavnu normu, jedan sat za pripreme i jedan sat za ostale poslove u okviru 40-satnog radnog vremena.“

Shodno ovoj odredbi molim sve sindikalne povjerenike da ne pristaju na manipulciju sa ovim pravom koje je bezuvjetno, te da se ovi sati implementiraju u rješenju o 40-satnoj radnoj sedmici.

Ovo pravo utvrđeno je kao kompenzcija za sindikalni rad i ne može se ograničavati, uvjetovati ili selektivno primjenjivati.

U pojedninim školama direktori pokušavaju ovim satima kopenzirati nastavnu normu pojedinim zaposlenicima, te ih ubjeđuju da onu koji nemaju normu budu sindikalno povjerenici umjesto izabranih.

U tok konstekstu upozoravamo da se promjena sindikalnog povjerenika radi dopune 40-satne radne sedmice neće verifikovati od strane organa Sindikata, obzirom da bi se na taj način obesmislila pozicija sindikalnog povjerenika.

Koristim ovu priliku da Vas obavjestim da je Vlada Srednjobosanskog kantona donijela odluku o imenovanju Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnog ugovora za osnovne škole, te će ista rješenjem Premijera Vlade, početi sa radom u narednom periodu.

Obzirom da je Komisija jedina nadležna da daje tumačenje Kolektivnog ugovora, pozivam sve članove da se po tom pitanju obrate sindikalnom povjereniku, koji će zahtjeve za tumačenje u pisanoj formi dostaviti Sindikatu.

Takođe Vas obavještavam da je rješenjem Ministra imenovana Radna grupa za izradu pravilnika o prećenju, ocjenjivanju i vrednovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te će ista početi sa radom u narednom periodu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                          Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *