INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 03.09.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak između Ministra,
Predsjednika sindikata osnovih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona i predstavnika
direktora osnovnih i srenjih škola Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka je bila organizacija nastave na području Srednjobosanskog kantona u šolskoj
2020/21. godini u uvjetima epidemije Covida-19.
U uvodmom izlaganju Ministar je prisutno upoznao sa revidiranim „Uputstvom za početak
nastave u školskoj 2020/21. godini za sve osnovne i srednje školena području
Srednjobosanskog kantona“.
Nakom diskusija u kojima su učestvovali svi prisutni usvojeni su sljedeći zaključci:
1. Svi učesnici u relaiziranju obrazovnog procesa će poštivati naredbe i postupati po
uputama Kriznog štaba.
2. Za sve radnike u školama podrazumjeva se 40 satna radna sedmica, bez obzira na
oblik izvođenja nastave.
3. Škole su samostalne u izboru oblika rada koji će utvrditi nastavničko vijeće u skladu sa
instrukcijom izvođenja nastave. Ovo se odnosi na odjeljenja koja su zbog brojnosti ili
postojanja više znimanja u odjeljenju brojna pa se moraju sijeliti u grupe.
4. Svaka škola je dužna kreirati timove za praćenje i provedbu epidemioloških mjera u
školi.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *