INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelstnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, Ministar obrazovanja nauke, mladih , kulture s sporta je svojim rješenjem imenovao Kimisiju za izradu Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju, nastavnika i stučnih saradnika.

Dana 23.09.2020.godne, Komisija je održala drugi sastanak  na kojem se radilo na usaglašavanju teksta Pravilnika.

Komisija je usaglasila određeni dio teksta Pravilnika, te razmotrila koncepciju budućeg rada.

U cilju efikasnijeg rada, Komisija je podjeljena u svije grupe koje će pripremiti početni mateijal za dva različita poglavlja i raditi na njihovom usaglašavanju.

Pomenuta poglavlja će biti dorađivanja na zajedničkom sastanku Komisije.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *