INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 15.10.2020.godine, na poziv Ministra, održan je sastanak predsjednika Sindikata
osnovnog i srednjeg obrazovanja sa ministrom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna problematika u smislu organizacije nastave u posebnim
okolnostima izazvane pojavom Covida-19, kao i tekuće aktivnosti u obrazovanju.
U toku sastanka konstatovano je i zaključeno sljedeće:
1. Na osnovu prethodnoh mišljenja, sugestija i procjene stanja , ministar je podnio
zahtjev Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona da se nastava u svim
osnovnim i srednjim školama produži tako da se ubuduće redovno održavaju 6. i 7.
časovi, što je prihvaćemo.
Zvanična odluka sa uputstvom po ovom pitanju će biti dostavljeno u sve osnovne i
srednje škole u narednim danima.
2. Dogovorena je pravna procedura vezana za realizaciju člana 39. Kolektivnog ugovora
sa ciljem njegove implementacije od 01.01.2020.godine.
3. Rezmjenjeni su stavovi po pitanju rada na Pravilniku o ocjnjivanju , napredovanju i
sticanju zvanja za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama.
Zaključeno je da dio radne grupe nakon okvirnog dijela dokumenta izvrši konsultacije
sa ministrom u cilju poboljšanja teksta i dobivanja opće podrške za ovaj dokument.
4. Zaključeno je da se član 48. Kolekktivnog ugovora vrlo jasan i treba se primjeniti u
potpunosti bez jednostranog tumačenja ili opstrukcije.
5. Saradnja između Ministarstva i Sindikata će se nastaviti.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *