ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.03.2021.godine, u prosterijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Trtavniku, održana je 6. redovna sjednica Skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina sindikalnim povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Pored članova Skupštine sjednici je prisustvovao i advokat Irsan Kukić u svojstvu poslovnog saradnika za pravna pitanja Sindikata.

Nakon usvajanja dnevnog reda, uvodnih izlaganja i konstruktivnih diskusija po pdređenim tačkama, Skupština je jednoglasno usvojila sljedeće

ZAKLJUČKE

 1. Nakon podnešenog Izvještaja o pružanju pravnih usluga u periodu od 1.1. do 31.12.2020. godine od strane advokata Irsana Kukića donesen je zaključak da će povjerenici upoznati članove sindikata sa zaključkom Vlade kantona SBK od 21.1.2021. godine i mogućnošću potpisivanja vansudskih nagodbi. 
 2. Zaključeno je da je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK dobar i da su njegovim zaključivanjem postignuti postavljeni ciljevi. Utvrđeno je da u njegovoj dosadašnjoj primjeni nije bilo značajnih kršenja odredbi Ugovora. 
 3. Konstatovano je da su se u uvjetima pandemije radne aktivnosti u školama nastavile odvijati bez ikakvih problema. Također je utvrđeno da je sindikat pravovremeno reagovao i uspio zaštititi radon-pravni status zaposlenih utvrđujući u pregovorima sa Ministarstvom da je 40-satna sedmica neupitna. Skupština je zaključila da prosvjetni radnici moraju ući u prioritete kod vakcinisanja.
 4. Zaključeno je da je proces izrade Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i prelasku u viši platni razred nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u SBK bio mukotrpan i dugotrajan. Naglašeno je da je nakon javne rasprave posao priveden kraju i da će tekst biti upućen Ministru na razmatranje. Smatramo da je ponuđeni tekst dobar.
 5. Kriterij i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama su dobri i daju pravnu osnovu pojedincima da ostvare svoje pravo ako to žele.
 6. Nastavni plan i program je temelj obrazovnog procesa. Zaključeno je da su Izmjene i dopune nastavnog plana koje su donesene dovele do potpune devalvacije i omalovažavanja profesije. Navedene izmjene sun a štetu prosvjetnih radnika, ali i učenika jer smatramo da se vještina za odgoj ne može steći polažući jedan-dva ispita. Skupština sindikata traži da se Odluka o ovim izmjenama i dopunama NNiP preispita.
 7. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
 8. Usvojene su Programske smjernice za rad u 2021. godini .
 9. Usvojen je Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju za 2020. godinu.
 10. Donesen je zaključak da se nastave obilježavati značajni praznici (Svjetski dan nastavnika, 8 mart i 1 maj) i da to treba preći u tradiciju.
 11. Zaključeno je da se u pojedinim podružnicama mora aktivirati ukupan rad sindikata a posebno rad povjerenika.

 

KOMISIJA ZA ZAKLJUČKE

 

 • Azra Memija
 • Salko Đugum
 • Samir Sušić

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *