INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.04.2021.godine, na poziv  Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak sa  predsjednicima  Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona. 

Nakon razmjene informacija, stavova i prijedloga konstatovano je i zaključeno sljedeće:

  1. Nakon provedene javne rasprave u vezi  Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i prelasku u viši platni razred nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, organizirat će završni sastanak imenovane Komisije uz učešće ministra. Konstatovano je da je okvirni tekst Pravilnika prihvatljiv, a konačni tekst će biti sačinjen nakon dorade.
  1. Redovana nastava za učenike osnovnih škola će se nastaviti u dosadašnjoj formi, dok će u narednom periodu redovna nastava biti nastvaljena za učenike završnih razreda srednjih škola, o čemu će se donijeti posebna odluka.
  2. Prihvaćena je inicijativa  da prosvjetni radnici budu tretirani kao jedna od prioritetnih skupina prilikom utvrđivanja plana vakcinacije.
  3. Prihvaćena je inicijativa da se na proširenom sastanku otvori razgovor vezan za preispitivanje Izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku.
  4. Iskazan je različit pristup pri obračunu prekovremenog rada u srednjim školama, te je usaglašena potreba da se to unarednom perodu izjednači.
  5. Dogovoren je nastavak saradnje izmđu Ministarstva i Sindikata.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *