INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održana je završna sjednica Komisije za izradu pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Sredbnjobosanskog kantona.

Ministar Bojan Domić je svojom odlukom imenova Komisiju u sastavu:

 • Ministarstvo obrazovanja:
 1. Nezira Fuško –predsjednica komisije
 2. Ivica Augustinović-zamjenik predsjednice komisije
 • Sindikat osnovnih škola:
 1. Muhamed Pajić-član
 2. Azra Memija-član
 3. Goran Puletić –član
 • Sindikati srednjih škola:
 1. Abdulah Serelija-član
 2. Nada Jukić-član
 • Direktori osnovnih škola:
 1. Midhat Škrijelj-član
 2. Jašarević Adis-zamjenski član
 3. Dražena Hegediš-član
 4. Anđa Džambas-član
 • Direktori srednjih škola:
 1. Nevzudin Buzadžija-član
 2. Niko Grganović-član

Zadatak Komisije je bio da sačini i usaglasi tekst Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu, te isti dostavi Ministru na dalji postupak.

Nakon dugog niza sastanaka, usaglašavanja i dorade teksta, Komisija je u cijelosti usaglasila tekst Pravilnika, te formu i sadržaj pratećih obrazaca.

Komisija je usaglašeni tekst Pravilnika dostavila Ministru na verifikaciju, nakon čega bi isti trebao biti objavljen u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona, te počela njegova implementacija.

Članovi Komisije ipred Sindikata se zahvaljuju svojim članovima na podršci, strpljenju i razumjevanju a ostalim članovia Komisije na korektnosti pri radu.

Posebno se se zahvaljujemo Ministru na prihvatanju inicijative za izradu ovog Pravilnika i uključivanju u Komisiju svih zainteresiranih strana za ovu materiju.

S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *