INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.06.2021.godine, održana je 21. sjednica Upravnog odbora nezavisnog samostalnog sindikata odnovnog obrazvanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prislustvovala većina članova Upravnog odbora ,dok je jedan član bio opravdano odsutan zbog porodičnih obaveza a predsjenik Nadzornog odbira zbog bolesti.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 

 • Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO  SBK

 

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara Upravnog odbora i dostavljen elektronskim putem svim članovima Upravnog odbora, te je kao takav usvojen bez primjedbi.

 

 • Informacija članova Komisije za izradu Pravilnika o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona

 

Informaciju su podnijeli članovi Komisije Azra Memija i Muhamed Pajić, te je nakon diskusije usvojen sljedeći zaključak:

„Pravilnik koji je usaglasila Komisija je za članove Sindikata je prihvatljiv. Pravilnik stvara mogućnost da nastavnici na osnovu jasnih kriterija mogu napredovati i sticati zvanja, a isti ne stvara pritisak u smislu prijetnje za ugrožavanje radnog mjesta ukoliko nastavnik ili stručni saradnik savjesno i odgovorno obavljaju svoj posao.“

 

 • Informacija vezana za inicijativu  u vezi dopune Izmjena i dopuna nastavnih planova i programa za devetogodišnje osnovne škole koje nstavu realizuju  na bosanskom jeziku u Srednjobosanskom kantonu

 

Obzirom da je u konsultacijama sa ministrom prihvaćena mogućnost korekcije NPIP za škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku Upravni odbor je usvojio sljedeći zaključak:

„Sindikat će u narednom mjesecu predložiti konkretan tekst izmjena NPIP za škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku sa ciljem da prioritet prilikom odabira nastavnog kadra i stručnih saradnika imaju oni kandidati koji su završili predagoške fakultete, nastavničke ili edukacijeske, tj. oni kandidati koji su se namjenski školovali za rad u obrazovanju.“

 

 • Informacija o radu Komisije za analizu i prijedlog izmjena i dopuna Statuta nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

 

Uvodno izlaganje podnijela je Azra Memija u svojstu predsjenice Komisije, te je nakon diskusija usvojen sljedeći zaključak:

„Svi članovi Upravnog odbora ili sindikalni povjerenici u roku od 15 dana, mogu podnijeti, sugestiju, primjedbu , prijedlog i sl. vezan za Statut, nakon čega će Komisija utvrditi konačan tekst.“

 

 • Informacija o toku provođenja izvora u sindikalnim podružnicama

 

Infrormaciju je podnio Muhamed Pajić u svojstvu predsjednika Upravnog odbora, te kontatovao:

 • U većini sindikalnih podružnica izbori su provedeni u skladu sa Statutom i Pravilima o provođenju izbora
 • Određeni broj podružnica još nije dostavio zapisnik i odluke sa skupštine sindikalne podružnice i to treba da učnie što skorije
 • Ukoliko neka sindikalna podružnica ne provede izbore, rad njenih predstavnika i organa će bi nelegitiman, te neće moći učestvovati u radu organa i tijela Sindikata 
 • U par podružnica je bilo pokušaja nametanja kandidata mimo Statuta i Pravila, što je neprihvatljivo

Nakon diskusije usvojen je zaključak:

 1. Izbori koji su provedeni u skladu sa Statutom i Pravilima će biti verificirani, uprotivnom neće biti verificirani.
 2. Ukoliko neki kadnidati budu prešutjeli ili krivo informisali članove vezano za svoj status ili društveni angažman, te kao takvi budi izabrani, izbori će biti poništeni.
 3. Ukoliko kandidati ne budu dostavili kompletnu dokumentaciju (CV, izjava) isti neće biti tretirani kao kandidati.

 

 • Organizacija Skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i dogoja Srednjobosanskog kantona

 

Skupština će biti održana do kraja tekuće godine a za organizacijski dio zadužuje se UO.

Upravni odbor je imenovao radna tijela skupštine:

 • Radno predsjeništvo
 • Verifikacionu komisiju
 • Komisiju za formiranje zaključaka
 • Zapisničare
 • Supervizore 

 

 • Utvrđivanje orjentacionog dnevnog reda Skupštine

 

Nakon konstrktivnih diskusija usbojen je zaključak:

„Zadužuju se predsenik i dopredsjednica Upravnog odbora da formulišu dnevni red, te isti dostave članovim Upravnog odbora na konsultacije kako bi isti moga biti korigovan i dopunjen.“

 

 • Tekuća pitanja

 

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusija i prijedloga.

S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *