INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.08.2021.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 22. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru  usvojenog i dopunjenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”