INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.11.2021.godine, održan je sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u sektoru obrazovanja na područuju Srednjobosanskog kantona, te aktivnosti u narednom periodu.

Nakon razmjene informacija, te konstuktivnih diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Osnovica za plaću zaposlenih za narednu 2022.godinu
 • Konstatovana je potreba da se izvrši korekcija osnovice za plaću za narednu 2022.godinu svim zaposlenim koji plaću primaju iz Budžeta SBK.
 • Korekcija osnovice za plaću je izvjesna, a njenu visinu utvrdit će Pregovarački tim Vlade i Pregovarački timovi Sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK.
 • Eventualni dogovor o visini osnovice za plaću treba biti formaliziran u smislu potpisa strana u pregovorima.

 1. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je sačinilo hodogram aktivnosti kojim će se vršiti implementacija Pravilnika.
 • Osnovne i srednje škole su dobile određeno upustvo u smislu početka implementacije Pravilnika.
 • U narednim danima će škole dobiti preporuku da se zainteresirani nastavnici i stručni saranici mogu prijaviti za obavljanje poslova privremenog savjetnika koji će izvršiti inicijalni nadzor do potpune implementacije Pravilnika. Odabir zainteresiranih kandidata će obaviti Ministarstvo.
 • Komisija za izradu Pravilnika, koji je imenovao Mnistar, nastavit će sa radom u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća ili dilema u smislu njegove implementacije.
 • Ministarstvo će organizirati edukativni sastanak na kome će biti prisutni direktori škola i članovi Komisije, kako bi se implemantacija izvršila na ispravan i metodološki identičan način u svim školama.
 1. Instrukcija za kreiranje 40-satne radne sedmice
 • Obzirom da postoji dosta različitog pristupa u primjeni Pedagoških standarda prilikom kreiranja 40-satne radne sedmice, te određenog nezadovoljstva pojedinih nastavnika i stručnih saradnika, konstatovano je da postoji potreba izdavanja određene instrukcije sa ciljem ujednačavanja pristupa.
 • Minstar će u narednom peridu sagledati određene prijedloge , iste korigovati i dopuniti, te instrukciju dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
 1. Realizacija pravomoćnih i izvršnih sudskih preduda
 • Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog nantona je posredstvom advokata podnio inicijativu Vladi putem Ministarstva pravosuđa i uprave za zaključivanje nagodbe u smislu realizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
 • Sličnu inicijativu su podnijeli i drugi sindikati, grupe i pojedinci.
 • Predsjednici Sindikata su iznijeli stav da se Vlada očituje o prijedlogu, te u slučaju pozitivnog očitovanja, pristupi zaključivanju ugovora o nagodbi i realizaciji u razumnom vremenskom periodu.
 • Mnistar je podržao inicijativu da se ovaj proces okonča na obostrano zadovoljavajući način.
 1. Izmjene i dopune NPiP za devetogodišnje osnovne škole koje nastaviu izvode i realiziraju na bosanskom jeziku
 • Postignuta je saglasnost da se izvrše izmjene i dopune NPiP za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode i realiziraju na bosanskom jeziku, sa ciljem zaštite i digniteta nastavničkog poziva, te kvaliteta obrazovnog kadra.
 • Zbog objektivnih razloga izmjene će biti objavljene najkasnije početkom 2022.godine.

S poštovanjem

PREDSJEDNIK

                                                                                                                  Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *