INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 12.08.2022.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 5. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u proširenom sastavu.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora, predsjednik Nadzornog odbora i zamjenica predsjednice Sekcije žena NSSOOIO SBK.

U okviru  usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinila Jasminka Mavrković, imenovana zapisničarka Upravnog odbora, te je zapisnik jednoglasno usvojen u predloženom tekstu.

 • Informacija u vezi organizaciono-funkcionalnih aktivnosti NSSOOIO SBK

Na osnovu zakljčaka sa prethodne sjednice, realizirani su odrđeni zaključci i provedene odluke:

 • Sve sindikalne podružnice su dobile upustvo po pitanju realizacije završnog računa, te je isti u fazi obrade u računovodstvenom servisu.
 • Ugašena su dva podračuna NSSOOIO SBK isključivo radi uštede na bankarskim troškovima, te će se sve finansijske aktivnosti realizirati preko glavnog računa. Nakon konsultacijama sa ovlaštenim osobama iz ministarstva finansija, najavljen je drugačiji pristup izdavajanja sindikalne članarine od strane ministarstva. Upravni odbor će ovu najavu razmatrati i o istoj se odrediti kada dođe u fazu realizacije.
 • Računovodstveni servis je sačinio set poslovnih normativnih akata kao sto su:
 • Pravilnik o računovostvu
 • Pravilnik o računovodstvenim politikama
 • Uputstvo
 • Odluka o vođenju poslovnih knjiga

Upravni odbor je usvojio ovaj set poslovnih normativnih akata.

 • Pravinik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju satatusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području SBK

Informaciju o toku izrade Pravilnika te aktivnostima za njegovu implementaciju podnijeli su članovi Komisije Azra Memija i Muhamed Pajić.

Nakon diskusija Upravni odbor je konstatovao i zaključio:

 • Pravilnik u svojoj koncepciji i meritumu za Sindikat je prihvatljiv, te je kao takav prilagođen uvjetima funkcionisanja obrazovnog sistema u Srednjobosanskom kantonu.
 • Upravni odbor smatra da se treba učniti dodatni napor kako bi se implementacija odvijala ne kvalitetan i transparentan način.
 • U cilju afirmacije obrazovanja, podizanja istog na viši i kvalitetniji nivo, neophodno je motivisati sve subjekte ovog procesa da se aktivno uključe u implementaciju.
 • Upravni odbor poziva sve kolege koji su svojim dosadašnjim radom i aktivnošću, stekli zavidnu afirmaciju, da se u naredim danima dodatno prijave za obavljanje poslova privremenog savjetnika, kako bi se odabrali najkvalitetniji kadrovi.
 • Upravni odbor podsjeća sve članove da, komisija koja vrši vrednovanje u školi mora sa svojim mišljenjem i zapisnicima upoznati svakog kandidata koji je bio predmet vrednovanja. Ukoliko određeni pojedinac ne bude saglasan sa stavom komisije, može uputiti žalbu.
 • Privremeni savjetnici imaju edukativno-savjetodavnu ulogu a ne inspekcijsku, te svaki kandidat koji se bude osjećao oštećenim može uputiti žalbu.
 • Komisija koja je imenovana od strene ministarstva rješavat će predmete u žalbenom postupku.
 • Planirano je da se proces ocjenjivanja okonča u toku tekuće školske godine a zvanja u mentore i savjetnike promoviraju povodom 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika.
 • Aktivnosti po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole u SBK

U uvodnom izlaganju, predsjednik Upravnog odbora je konstatovao:

 • Kolektivni ugovor za osnovne škole ističe 04.06.2022.godine a nakon toga slijedi prelazni period njegovog važena za dodatnih 90 dana.
 • Krajnji rok primjene postojećeg Kolektivnog ugovora je 04.09.2022.godine

Nakon diskusija zaključeno je sljedeće:

Ovlašćuje se predsjenik i dopredsjednica Upravnog odbora da u skladu sa važećim aktima pokrenu inicijativu prema Vladi i Ministarstu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta u smislu otvaranja pregovora u vezi Kolektivnog ugovora za osnovne škole.

 • Konkursi za upražnjena radna mjesta u osnovnim školama na području SBK
 • Upravni odbor je kostatovao sljedeće: Nikada se u sektoru obrazovanja nije dogodilo da se u nastavni proces uvode osobe bez provedene zakonske procedure i konkursa, do tekuće školske 2021/22 godine. Ovo je najgrublji i neprimjeren način urušavanja obrazovnog sistema, sa dalekosežnim negativnim porukama za građane Srednjobosanskog kantona i destimulirajućom porukom prema mladim i obrazovanim ljudima.
 • Zbog činjenice da je došlo do grubog kršenja Zakona o osnovnoj i srednjoj školi na području Srednjbosanskog kantona zbog zapošljavanja velikog broja nastavnika i stučnih saranika bez konkursa u svim osnovnim i srednjim školama, Sindikati obrazovanja su tražili inspekcijski nadzor od strane inspekcije rada.
 • Inspekcija je izvršila nadzor i konstatovala činjenično stanje ali u većini škola nije došlo do vraćanja u zakonski okvir, tj. konkursi nisu raspisivani.
 • Upravni odbor je zaključio da se Sindikati obrazovanja ponovo obrate inspekciji rada i zatraži kažnjavanje odgovornih odoba zbog nezakonitog rada i zloupotrebe ovlasti. Ukoliko se to ne dogodi, smatrat ćemo inspekciju dijelom ove anarhije i samovolje.
 • Informacija u vezi vansudske nagodbe po pitanju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
 • Na prijedlog određenog broja naših članova, Sindikat je posredstvom advokata uputio Vladi prijedlog za realizaciju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.
 • Ministarstvo pravde SBK je od strane advokata primilo prijedloge za vansudsku nagodbu za isplatu potraživanja u visini presuđenog iznosa bez zatezne kamate, za one članove Sindikata koji su dali punomoć advokatu.
 •  U konsultaciji sa advokatom saznali smo da je proces pripreme pojedinačnih ugovora o nagodbi za pojednine škole počeo, te očekujemo da se okonča u skladu sa dogovorom sa sastanaka Pregovaračkog tima Vlade SBK i Sindikata obrazovanja.
 • Razmatranje Pravilnika o dodjeli priznanja i počasnom članstvu u Nezavisnom samostalnom sindikatu  osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona
 • Upravni odbor je razmatrao tekst Pravilnika i zaključio da se isti u formi prijedloga dostavi Skupštini NSSOOIO SBK na usvajanje.
 • Prijedlog ugovora od strane lječilišta „Reumal“ Fojnica
 • Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članove sa prijedlogom ugovora koji je Sindikatu ponuđen od strane lječilišta „Reumal“ Fojnica za korištenje usluga po povoljnijim uvjetima.
 • Upravni odbor je uz određenu dopunu , prihvatio ponuđenu prijelog ugovora, te ovlastio predsjenika da isti zaključi.
 • Ukoliko se ugovor zaključi, isti će biti dostavljen u sve sindikalne podružnice, te će članovi Sindikata moći koristiti usluge „Reumala“ po  povoljnijim uvjetima.
 • Razmatranje obilježavanje 8. marta-Međunarodnog dana žena
 • Upravni odbor je usvojio zaključak da se povodom 8.marta-Međunarodnog dana žena, u organizaciji Sekcije žena NSSOOIO SBK, održi okrugli sto sa temama koje će naknadno biti određene.
 • Uvodničari i modertori na okruglom stolu će biti predsjednica sekcije žena Aida Medić i dopredsjednica Mirela Durmić-Alibegović sa područja općine Kiseljak.
 • Za okrugli sto će biti pozvane sve žene koje obavljanu poziciju u Upravnom odboru, Statutarnoj komisiji, Sudu časti, sindikalne povjerenice i članice Sekcije žena NSSOOIO SBK.
 • Mjesto održavanja će biti naknadno utvrđeno a tehničku i logističku podršku  će obezbjediti Upravni odbor.
 1. Utvđivanje okvirnog termina i dnevnog reda za 2.  sjednicu Skupštine NSSOOIO SBK
 • 2. sjenica Skupštine NSSOOIO SBK održat će se okvirno sredinom marta 2022.godine u Travniku.
 • Pored izvještajnih dokumenata na Skupštini će biti razmotren i radno-pravni i ekonomsko-socijalni status zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona.
 1. Tekuća pitanja
 • Donesena je odluka humanitarnog karaktera

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *