INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI,
ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinila Jasminka Mavrković, imenovani zapisničar Upravnog odbora, te je isti usvojen u predloženom tekstu bez primjedbi.

 1. Analiza i realizacija zaključaka sa 2. sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

Upravni odbor je konstatovao sljedeće:

 • Sjednica Skupštine protekla  je na zavidnom nivou uz kavalitetne diskusije i jednoglasne zaključke.
 • Određeni zaključci su realizovani, dok je jedan broj aktivnosti po pitanju realizacije zaključaka u toku.
 • Aktivnosti prilagoditi aktuelnoj problematici u nastojanju iznalaženja realnih riješenja u svim segmentima rada Sindikata.
 1. Informacija sa sastanka Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona sa Predsjednicima sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona

Pregovarački timovi su usaglasili sljedeće zaključke:

 1. Osnovica zaplaću će rebalansom Budžeta za 2022.godinu biti utvđena u visini od 330 KM, počevši od 01.07.2022.godine.
 2. Strane su saglasne da u periodu septembar/oktobar ponovo anliziraju stanje prikupljenih sredstava, te sagledaju eventualnu mogućnost dodatne korekcije osnovice za plaću.
 1. Strane su saglasne da se u okviru resornih ministarstava otpočnu pregovori u vezi kolektivnih ugovora za djelatnosti u kojima će koletivni ugovori brzo prestati sa važenjem.
 1. Informacija u vezi potpisivanja Anexa kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

Na osnovu postojećeg Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu, a u cilju njegove potpune implementacije, Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i Vlada su zaključili Aneks kojim se koeficijent za plaću kod nastavnika i stručnih saradnika koriguje naviše za 0,10.

Odjel za finansije ministarstva obrazovanja zajedno sa Ministarstvom finansija, iz tehničkih razloga nisu još realizirali isplatu razlike plaća, što će biti realizirano u što skorijem periodu.

 1. Razmatranje materijala iz podružnica i informacija sa sastanka sa grupom članova Sindikata koji rade administrativno-tehničke poslove u školama

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora. Nakon diskusija, prihvaćen je zaključak da se u okviru principa za pregovore, nastoji postići nabolje rješenje za sve kategorije članova sindikata.

 1. Informacija po pitanju zahtjeva za pegovore po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

U skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora Sindikat je na vrijeme uputio zahtje za pregovore Ministru obrazovanja i Premjeru Vlade Srednjobosanskog kantona.

Na prethodnim sastancima Ministar i Premijer su dali načelnu saglasnost za početak pregovora. Zvaničan poziv za početak pregovora Sindikat još nije dobio, te samim tim pregovori nisu ni počeli.

 1. Utvrđivanje principa za pregovore po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne škole
 • Polazna osnova -postojeći kolektivni ugovor.
 • Zadržati stečena prava-bez umanjivanja.
 • Jednaka osnovica za plaću svim zaposlenim koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
 • Jednaka plaća zaposlenih na poslovima administrativnih i tehničkh poslova sa zaposlenim koji rade u organima uprave Srednjobosanskog kantona na istim ili sličnim radnim mjestima.
 • Jedanka plaća nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.
 • Jednake naknade svim zaposlenim koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.
 • Primjenu Previlnika o ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu pozicionirati kroz platne razrede.
 1. Informacija u vezi troškova prijevoza zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona

Na osnovu zaključa sa Skupštine NSSOOIO SBK a u okviru Koordinacije sindikata, vođena je aktivnost po pitanju korekcije troškova prijevoza zaposlenih ,te je Vlada prihvatila korekciju Uredbe kojom se ta materija uređuje, te je naknada troškova prijevoza zaposlenih korigovana naviše za 30%.

 1. Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu
 • U cilju izjedačenog pristupa prilikom vrednovanja u svim školama, nadležna Komisija je usaglasila smjernice kojima se daje uputstvo za prmjenu člana 17. Pravilnika.
 • Nadzor od strene privremenih savjetnika je pri kraju ,te nakom što škole dobiju navedene smjernice mogu pristupiti vrednovanju učitelja, nastavnika i stručnih saradnika.
 • Škole su obavezne da u datim vremenskim rokovima izvrše vrednovanje, te prijedloge kandidata za sticanje statusa i zvanja dostave Ministarstvu u zadatom vremenskom okviru.
 1. Informacija o provođenju konkursne procedure za upražnjena radna mjesta u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona
 • Konkursi su raspisani na izričit zahtjev Sindikata , te na bazi inspekciskog nadzora, a u cilju poštivanja elementarnog zakonskog prava zainteresiranih i obaveze škola.
 • Konkursi su pokazali svu slabost sistema u smislu odabira kandidata (birali se zadati kandidati umjesto najboljih) i nerad nadležnih inspekcijskih organa po zahtjevu pojedinih kandidata.
 • Ovakav primitivan pristup i biranje kandidata na osnovu interesa pojedinaca i političkih grupacija ubija i ono malo vjere i nade mladim i obrazovanim ljudima u sistem i pravdu. Ovakvim konkursima nepoželjni kandidati zloupotrebom i voluntarističkim pristupom tzv. „intervjua“ na neprimjeren , nestručan  i  bahat način dodatno ponižavaju.
 • Sindikati obrazovanja su ponovo dostavili Ministarstvu zahtejv da se utvrde precizni kriterijumi za prijem sa obavezom da se odabiraju najbolji kandidati sa liste.
 • Uredba o prijemu u javni sektor na području Srednjobosanskog kantona je vrhunac cinizma i izvor korupcije koji ubija nadu mladim ljudima i upućuje ih na odlazak iz zemlje. 
 1. Informacija u vezi realizacije vansudske nagodbe po pitaju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda
 • Na inicijativu članova Sindikata, Upravni odbor je pokrenuo inicijativu za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagdbi.
 • Vlada je prihvatila inicijativu, te se pristupilo adminisrativnoj relaiaciji od strane Sindikata i obezbjeđivanju sredstava od strane Vlade.
 • Nakon obavljenih administrativnih aktivnosti koje je vodio advokat Sindikata, zaključeni su ugovori o vansudskoj nagodbi za sve članove koji su iskazali želju i dali punomoć advokatu.
 • Vlada je u vrlo kratkom roku izvršila relaizaciju većine ugovora, a za manji broj se očekuje skora realizacija.
 • Članovi sindikata koji nisu zaključili ugovor o vansudskoj nagodbi će svoja potraživanja čekati u redovnoj proceduri u skladu sa Akcionim planom Vlade.
 • Upravni odbor se zahvaljuje sindikalnim povjerenicima, advokatu i predstavnicima Vlade na brzoj i korektnoj realizaciji ugovora o vansudskoj nagodbi.
 1. Tekuća pitanja
 1. Donesena je odluka o korekciji putnih troškova u skladu sa Uredbom Vlade.
 2. Donesena je odluka o humanitarnoj pomoći za SP OŠ „Vitez“.
 3. Primljena ja k znanju informacija od strane člana Upravnog odbora NSSOOIO SBK  Memić Nesiba o fizičkom incidentu u OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Trenica-Novi Travnik, pri čemu je domar škole izvršio fizički napad da istog.

Na osnovu pisane informacije i izjave, Upravni odbor će se obratiti nadležnim isnstitucijama i zahtjevati da se slučaj detaljno ispita, te u skladu sa činjeničnim stanjem pokerenu i izreknu adekvatne kaznene mjere.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.