INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 15.06.2023.godine, na inicijativu Sindikata, održan je radni sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Teme sastankna bile su:

 1. Implementacija Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu
 2. Finansiski okvir u kontekstu rebalansa Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
 3. Implementacija Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu
 4. Tekuća pitanja

Nakon diskusija, iznijetih mišljenja, razmotrenih prijedloga i pokrenutih inicijativa konstatovano i zaključeno sljedeće:

 • Na osnovu prethodnih dogovora i dostavljenih prijedloga, Ministar će Vladi na verifikaciju proslijediti već usaglašene akte:

-Prijedlog odluke o imenovanju članove Komisije za tumačenje Koletivnih ugovora

-Prijedlog odluke o imenovanju članova Mirovnog vijeća

-Prijedlog Sporazma u vezi poslova koji se ne mogu prekidati u vrijeme štajka

 • Dogovoreno je da se tekst Pravilnika o posebnim priznanjima i nagradama za posebna postignuća, zalaganja,  doprinos i uspjeh zaposlenih u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona dodatno analizira i doradi, te konačan tekst usaglasi na jednom od narednih sastanaka.
 • Postignuta je potpuna načelna saglasnost u vezi okvira Pravilnika o sistematskom pregledu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

Ministar će formirati radnu grupu koja će raditi na izradi ovog pravilnika u kojoj trebaju učestvovati i osobe delegirane od strane Ministarstva zdravstva Srednjobosanskog kantona.

 • Dogovoreno je da se u narednom periodu sačini početni radni materijal u smislu potpune implementacije Kolektivnih ugovora, i to:

-Pravilnik o stučnom usavršavanju , pri čemu se trebaju uzeti u obzir  mišljenja i prijedlozi stručnih aktiva

-Pravilnik o disciplinkom postupku

-Dopuna kriterija o tehološkom višku i dopuni nastavne norme, pri čemu treba bliže urediti procedura prijema uposlenih u osnovne i srednje škole

Na sastanku Pregovaračkog tima Vlade i Sindikata koji zastupaju radnike čija se plaća isplaćuje iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, održanog 15.11.2022.godine, prihvaćen je zaključak da Vlada kvartalno izvši analizu prikupljenih sredstava , te sagleda mogućnost korekcije osnovice za plaću.

Na bazi ovakvog zaključka i procjene Vlade, pripremljen je rebalans Budžeta za 2023.godinu, pri čemu je planirana osnovica za plaće u visini 385 KM počevši od 01.07.2023.godine.

Aktivnostu u vezi implementacije Pravilnika o ocjenjivanju,napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskohg kantona su u zavšnoj fazi.

 • Nastavnici koji su u procesu ocjenjivanja stekli pravo na status su dobili rješenje ministarstva, te je u skladu sa istim izvšena korekcija koeficijenta za plaću.
 • Postoji manjii broj nastavnika koji iz tehničkih propusta ili bilo kojeh drugih razloga nisu dobili rješenje, iako su prošili proces ocjenjivanja i stekli pravo za status. Za ovakve slučajeve direktor škole je obavezan ministarstvu uputiti zahtjev za ispravku, te u slučaju opravdanosti bit će im izdato rješenje za status sa primjenom od 01.01.2023.godine.
 • Nastavnicima koji su stekli uvjete za status nakon provedene procedure, škola je dužna dostaviti zahtjev ministarstvu sa pratećom dokumentacijom,nakon čega će im biti izdato rješenje o statusu. Korekcija koeficijenta će se izvršiti od dana dobivanja ovog rješenja.
 • Komisija ministarstva koja je vršila analizu prijedloga za zvanje je sačinila zapisnike i isti su dostavljeni školama. Škole su obavezne preuzeti dokumentaciju kandidata i prezentirati istim zapisnike. Svaki kandidat za zvanje, koji smatra da je oštećen ili ima dodatnu dokumentaciju, može dopuniti svoju dokumentaciju za bodovanje i ponovo vrati komisiji za vrednovanje.
 •  Nakon provedenog procesa, kandidati koji budu ispunili kriterije dobit će rješenja za zvanja a promocije istih bi se obavila okvirno 5. 10.2023.godine.
 • Sindikati su podnijeli zajtjev Vladi i Ministarstvu obrazovanja da se ugovori o radu                 zaposlenim na određeno vrijeme od 30.06.2023.godine produži.
 •  Ministar je stava da postoji realna mogućnost da se zahtjev prihvati.

S poštovanjem,

presjenik: Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *