INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

U prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, dana 04.07.2023. godine,  održana je 12. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisutvovala većina članova Upravnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora, dok je jedan član Upravnog obora bio opravdano odsutan.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznešena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

Zapisnika sa 11. sjenice Upravnog obora sačinjen je od strane imenovanog zapisničara, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 • Implementacija Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog obora, te između ostalog istakao:

 • Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja predviđeno je da socijalni partneri kvartalno preispitaju visinu osnovice za plaću. Na bazi ovih obaveza, te procjene Vlade, izvršen je rebalans Budžeta za 2023.godinu. Rebalansom je predviđeno da visina osnovice za plaću od 01.07.2023.godineiznosi 385 KM.
 • U skladu sa Koletivnim ugovorom izvršena je korekcija koeficijenata za plaće, te izvršena isplata razlika.
 • Regres utvrđen Kolektivnim ugovorom je realiziran u punom iznosu.

Kolektivnim ugovorom je predviđena i izrada drugih podzakonskih akata i odluka, kako bi njegova primjena bila u punom kapacitetu.

 • Sindikat je Ministarstvu uputio akte potrebne za imenovanja i verifikaciju od strane Vlade.
 • U okviru Koordinacije sindikata u toku je izrada radnog materijala za pojedine pravilnike, te će se o istima razgovarati u okviru Ministarstva, kako bi isti dobili konačan tekst i bili verificirani od strane Ministra.

Upravni odbor daje podršku predsjedniku da se ove aktivnosti uspješno okončaju, kako bi Kolektivni ugovor bio u punom kapacitetu u primjeni.

 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Uvodno izlaganje podnijela je Azra Memija, te između ostalog istakla:

 • Bilo je znatnog nerazumjevanja od strane kandidata i pojedinih direktora prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije, tako da je ista u par navrata vraćana na doradu.
 •  Izdate smjernice od strane Ministarstva su se primjenjivale striktno, te nije bilo mogućnosti bodovanja mimo smjernica.
 • Bodovanje je vršeno samo za aktivnosti na koje je ministarstvo dalo saglasnost ili se aktvnosti odvijale u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Ministarstva.
 • U ovako obimnom poslu koji se prvi put primjenjuje na području  Kantona, bilo je za očekivati određeno nerazumjevanje i propuste, što je bilo mnogo manje od očekivanog.
 • Propusti koji su nastali iz tehničkih razloga pri dodjeli statusa su ispravljeni ili su u fazi ispravljanja.
 • Kandidati koji se nisu u predviđenom roku prijavili za sticanje starusa mogu to ispaviti ponovnom prijavom, s tim da im status vrijedi od dana dobivanja rješenja a ne od 01.01.2023.godine.
 • Predviđeno je da se izbor kandidata u zvanje okonča do 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika.

Upravni odbor zahvaljuje Azri Memiji na predanom pristupu, konstuktivnom ,odgovornom i principijelnom radu u Komisijama, te daje punu podršku za dalji rad na potpunoj implementaciji Pravilnika.

Upravni odbor se zahvaljuje Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i spota Srednjobosanskog kantona  na otvorenosti i transparentnom vođenju procesa ocjenjivanja, napredovanja i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika.

 • Informacija u vezi inicijative za izmjene NPIP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku

Upravni odbor je primio k znanju informaciju da grupica ljudi, radi ličnog interesa a u cilju zapošljavanje svojih pristalica, želi mijenjati NPIP za određene razrede razredne nastave, koristeći politički utidaj a zanemarujući naučnu osnovu.

Radi se o istim ljudima koji su radi zapošljavanja osobe bez adekvatne diplome, mijenjali NPIP tako da su od obrazovanja stvorili „kontejner“ u smislu da u obrazovanju može raditi svako bez obzira na profil stučne spreme (inžinjeri, ekonomisti, žurnalisti…).

O ovakvoj sirovoj i primitivnoj zloupotrebi, izdat ćemo posebno saopćenje.

 • Informacija sa seminara na temu „Primjena zakona o zaštiti na radu“

Informaciju sa seminara na temu „Primjena zakona o zaštiti na radu“, održanom tokom juna 2023. godine na FPN u Sarajevu, podnio je predsjenik Upravnog odbora, te je ista usvojena.

 • Tekuća pitanja
 1. Predsjenik Upravnog odbora je upoznao članove sa činjenicom da je na zahtjev Koordinacije sindikata obrazovanja a posredstvom Ministarstva, Vlada usvojila odluku da se svim zaposlenim nastavnicima i stručnim saradnicima koji su imali zaključen ugovor o radu do 30.6.2023.godine isti produži do 15.07.2023.godine, kao bi mogli okončati sve poslove, dobiti adekvatni dio plaće i steći uvjete za godišnji odmor i regres.
 2. Predsenik Upravnog obora je tražio prijem kod Federalnog minista za rad i socijalnu zaštitu, radi prezentacije određenih zahtjeva iz radnih odnosa. Zahtjev je prihvaćen a tremin će naknadno biti utvrđen.
 3. Upravni odbor smatra da slučaj ranjavanja nastavnika u osnovnoj školi u Lukavcu iziskuje ozbiljan i temeljit pristup za preisitivanje statusa prosvjernih radnika, te donošelje adekvatne legislative kojom će se utvrditi odgovcornost i sankcije za sve činioce obrazovnog procesa. Potrebno je razmotriti i prijedloga da se prosvjetnim radnicim da status službenih lica.
 4. Upravni odbor je donio odluku o izmjeni odluke kojom se utvrđuje humanitarna pomoć.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *