INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

U prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, dana 09.09.2023. godine,  održana je 13. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisutvovala većina članova Upravnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, izneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

Zapisnik sa 12. sjenice Upravnog odbora sačinila je Jasminka Mavrković u svojstvu imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 • Informacija sa sastanka Predsjenika Sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora, te je nakom diskusija vićine članova Upravnog odbora konstatovano i zaključeno sljedeće:

 1. Primjena e- dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona
 2. Obzirom da je e-dnevnik u primjeni u određenom broju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, zemljama okruženja i zemljama Evropske unije, neophodno je isti prmjeniti i u Srednjobosanskom kantonu.
 3. Postoje određeni tehnički problemi u pojedinim školama kad je u pitanju primjena e-dnevnika, ali će isti postepeno biti otklonjeni tokom vremena.
 4. Prosvjetni radnici su se vrlo brzo prilagodili i adaptirali na ovaj elektronski model administracije, te time pokazali svoju edukovanost i kreativnost.
 5. Upravni udbor podržava sve aktivnosti koje dovode do potpune primjene e-dnevnika i u implementaciji će dati svoj konstuktivan doprinos.
 • Konkursi na upražnjena radna mjesta u osnovnim školama
 • Sindikat je iskazao nezadovoljstvo činjenicom da se konkursi za prijem na upražnjana radna mjesta nisi proveli u predviđenom periodu tj. u mjesecu augustu.
 • Odluka Vlade Srednjobosanskog kantona za prijem na upražnjena radna mjesta donesena je sa zakašnjenjem i tendencijom da se na slobodna radna mjesta prime ciljane osobe na period od 60 dana, a da se to naknadno „pokrije“ konkursom.
 • Ovaj vid zloupotrebe konkursa se ponavlja već nekoliko godina, i temeljno urušava obrazovni sistem. Umjesto da se putem konkursa po utvrđenim kriterijima primaju najbolji prosvjetni radnici konkurs postaje farsa i najprimitivniji oblik korupcije. Ovaj proces prijema je formalno u školama a suštinski je izmješten u političke stranke i pojedince koji to zloupotrebljavaju i sistem urušavaju. Ovakva zloupotreba je postala degutantna do te mjere da mnogi nastavnici i profesori napuštaju ovaj poziv i odlaze iz zemlje u potrazi za dostojnastvom i kvalitetnijim životom.
 • Sindikat je bio i ostao jedini zakonski zaštitnik svojih članova i pružit će svim svojim članovima pravnu i svaku drugu pomoć u slučaju kršenja ili uskraćivanja prava.
 • Edukacija nastavnika
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je u saradnji sa Stručnim aktivima sačinilo program edukacije.
 • Program je vrlo fleskibilan i sačinjen je tako da svako može birati teme kojima želi prisustvovati, te prilagoditi termin svojim vremenskim potrebana i mogućnostima.
 • Ovim programom se daje svim nastavnicima jednaka mogućnost za edukaciju, te se nastavnici sami mogu prijaviti na određene teme, čime je spriječena dosadašnja praksa favoriziranja određenih osoba od strane direktora ili neograniziranje seminara iz pojedinih nastavnih predmeta.
 • Upravni odbor podržava ovakav vide edukacije od strane Ministarstva, te će zajdno sa Stručnim aktivima učiniti sve da se program edukacije još unaprijedi.
 • Potpuna implementacije Koletivnog ugovora za osnovne škole u srednjobosanskom kantonu
 • Zbog godišnjih odmora i obaveza u smislu uvođenja e-dnevnika došlo je do kašnjenja u implementaciji pojedinih odredbi Koletivnog ugovora za osnovne škole.
 •  Akti koji su bili predmetom razgovora Ministra i Sindikata su u globalu usaglašeni, te je potrebno iste finalizirati.
 • Zadužena je sekretarica Ministarstva da sa Sindikatima finalizira ove akte i dostavo Ministru na verifikaciju.
 • U prvoj fazi će biti sljedeći akti koji proizilaze kao obaveza iz Kolektivnog ugovora:
 • Imenovanje Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora
 • Imenovanje Mirovnog vijeća
 • Sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati u vrijeme štrajka
 • Pravilnik o priznanjim i nagradama za posebna postignuća
 • Pravilnik o sistematskom pregledu
 • U drugoj fazi će se raditi na sljedećim aktima:
 • Dopuna kriterija o tehnološkom višku
 • Pravilnik o disciplinskom postupku
 • Dopuna NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Izmjene i dopune NPiP je duboko stručna materija kroz koju se treba i mora prepoznati:
 • dob učenika za praćenje određenih sadržaja
 • opterećenost učenika do određenog broja časova
 • nastavni predmeti koji se proučavaju u određenom uzrastu
 • usklađenost sa Zakonom o osnovnoj školi
 • struktura nastavnih sadržaja i ishodi za pojedine predmete u pojedinim razredima
 • ekonomski resursi i potrebe društvene zajednice
 • dugoročno planiranje potreba za ljudskim resursima i profilima stučnosti
 • praćenje savremenih naučnih i tehnoloških postignuća i sl.
 • Za pristup izmjenama i dopunama NPIP ,neophodno je angažovati nabolje stručnjake pedagoške i predmetne struke uz prethodnu temeljnu analiza i široku javnu raspravu svih subjekata nastavnog procesa.
 • Sindikat smatra da Kanton stručne osobe svih profila za ovaj posao nema, nego bi bilo potrebno angažovati i druge obrazovne ustanove i institucije (institut, zavod, univerzitet, škole..).
 • Umjesto ovakvog stručnog pristupa, par osoba koji su sebe nazvali „predstavnici aktiva direktora“ a da nisu ni sve direktore upoznali sa ovim, pokrenulo je proces izmjena NPiP. Uzgred rečeno „aktiv direktora“ je samozvano tijelo koje ne postoji u Zakonu o osnovnoj školi niti bilo kojem pravnom aktu kojim se uređuje osnovno obrazovanje, nego funkcioniše kao neka siva politička eminencija.
 • Pod krinkom da se izjednače sa drugim NPIP koji se primjenjuje u Katonu, sami su odredili predmete ,razrede i broj časova koji se uvode u NPiP, kao da obrazovanje ne predstavlja temeljni javni interes društva, nego lični i partikularni.
 • Potpuno je zanemarena činjenica da se povećanim opterećenjem učenika sa dodatnim časovima sužava prostor za odgojnu komponentu u nastavnom procesu, što dovodi do nezainteresiranosti učenika, pojavom vršnjačkog nasilja i drugih destruktivnih pojava kod djece.
 • Podsjećamo kolege i građane da je ova grupa „stručnjaka“ izmjenila prije par godina NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku tako što je omogućila da svako može raditi u školi bez obzira na profil stručne spreme odnosno zvanje nastavnika i profesora (ekonomista predaje matematiku, žurnalista maternji jezik, elekto ili mašinski inžinjer  fiziku, tehnolog hemiju, poljoprivredni inžinjer biologiju i sl.)
 • Sve ovo je rađeno kako bi se nestručna osoba, kao stranački aktivist zaposlila u jednoj školi, te je tako obrazovanje postalo „kontejner“ u koji sve može da stane.
 • I ove izmjene NPiP su rađene ciljano da se zaposle određene osobe te struke, te time dodatno obesmisli struka i znanje.
 • Suvišno je ne odgovornim ljudima ukazivati na štetnost ovog pristupa po društvo, kada oni u kuloarima, vez prisustva javnosti i stuke, dogovaraju lične i partikularne interese, pri tom urušavajući sistem obrazovanja.
 • Informacija o radu Komisije za implementaciju Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama  u Srednjobosanskom kantonu

Informaciju o toku ovog procesa podnije li su Azra Memija i Samajo Gazić u svojstu članova komisije.

Nakon informacije i diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Komisija je uradila ogroman dio posla pridržavajući se striktno smjernica za bodovanje .
 • Cilj Sindikata je da se proces ocjenivanja, sticanje statusa i zvanja obavi na krajnje transparentan način, bez mogućnosti favoriziranja bilo kojeg kandidata.
 • Komisija će proces ocjenjivanja završiti u skladu sa Odlukom ministarstva, nakon čega će se lista kandidata za sticanje zvanja dostaviti Ministru na verifikaciju.
 • Nakon što kandidati dobiju rješenje o zvanju, škole će izvršiti korekciju njihovih koeficijenata za plaću u skladu sa Kolektivnim ugovorom.
 • Realizacija plaća na osnovu zvanja izvršit će se retroaktivno u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.
 • Upravni odbor izražava zahvalnost članovima Komisije na odgovornom radu i Ministarstvu obrazovanjam nauke, mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona na transparentnom vođenju procesa ocjenjivanja.
 • Obilježavanje 5.oktobra-Svjetskog dana nastavnika

Razmatrajući obilježavanje 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, Upravni odbor je konstatovao i zaključio sljedeće:

 • Obilježavanje 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika obilježit će se u dvije faze i to na nivou škole i na centralnom nivou Sindikata.
 • Obilježavanje na nivou škole Upravni odbor preporučuje de se organizuje u saradnji Sindikata i direktora škole po programu koji će skupa dogovoriti.
 • Obilježavanje na centralnom nivou Sindikata održat će se u Travniku u terminu i prostoru koji će naknadno biti utvrđen.
 • Usvojen je okvirni progrem svečane sjednice .
 • Nakon svečane sjednice bit će priređena zajednička večera i druženje.
 • Detaljnije informacije u vezi obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika će biti na vrijeme dostavljene sindikalnim podružnicama.
 • Tekuća pitanja
 1. Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članove sa posljedicama nevremena koje je ostavilo na objektu Sindikata, te aktivnostima u smislu saniranja štete.
 2. Donesene su odluke finasijskog karaktera u cilju efikasnijeg funkcionisanja Sindikata.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *