INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 28.03.2024.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je sastanak Predsjednika sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu .

Nakon razmjene informacija, te diskusija većine prisutnih, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

  1. Proces verifikacije zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik) u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona nije okončan iz razloga sa kojim smo Vas upoznali u prethodnom periodu.

Proces ocjenjivanja će se nastaviti u skladu sa Pravilnikom, te će ovih dana početi novi ciklus osjenjivanja posjetom privremenih savjetnika.

U cilju uspostave kontinuiteta ocjenjivanja i primjene Pravilnika, Sindikati podržavaju ovo opredjeljenje Ministarstva, dok će nastali problem u vezi imenovanja u zvanja iz prethodnog perioda biti naknadno rješen.

  • Smjernice za bodovanje kandidata u zvanja će biti dorađene i dopunjene od strane već imenovanje Komisije i iste će biti sastavni dio Pravilnika.
  • Preavilnikom je predviđeno postojanje i rad Kantonalnih stručnih aktiva. Dosadašnja iskustva su uglavnom pozitivana, te će u narednom peridu Ministarstvo u saradnji sa Aktivima donijeti poseban akt koji će se bliže orediti obim djelovanja i zadaci aktiva, te njihov status.
  • Postoji saglasnost o potrebi donošenja određenih dopuna Pedagoškoh standarda za osnovne škole u narednom periodu, sa ciljem da se preciziraju poslovi za ona zvanja koja nisu prepoznata u trenutno važećim Pedagoškim standardima i Zakonom o osmovnoj školi, te eventualna dopuna u pojedinim segmentima za koje se utvrdi

nužnost. Ministarstvo će otvoriti proces dopune i dorade Pedagoških standarda za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

  • Pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koji proizilazi kao obaveza iz Kolektivnog ugovora je usaglašen, te će biti dostavljen za narednu sjednicu Vlade na verifikaciju.
  • Vlada će organizirati sastanak sa Sindikatima u vezi utvrđivanja nove osnovice za plaću u narednom periodu. Nakon sastanka Vlade sa Sindikatima, planira pristupiti izradi Rebalansa budžeta za 2024.godinu. Rebalans bi se trebao izvršiti u periodu 6.-7. mjeseca tekuće godine.
  • Sindikati su upoznali Ministra sa problemom konstituisanja nelegitimnog Ekonomsko-socijalnog vijeća u Srednjobosanskom kantonu, te su ovu problematiku već delegirali Vladi.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *