INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 13.02.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 19. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Na samom početku sjednice, prisutni su se prisjetili i adekvatnom molitvom odali počast preminulom članu Upravnog odbora NSSOOIO SBK, rahmetli Avdi Rizvanoviću.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strene imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.

 1. Analiza izmjena i dopuna nastavnih planova za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realiziraju po bosanskom jeziku u Srednjobosanskom kantonu
 • Stavovi i zaključci po ovoj tački dnevnog reda su posebno formulisani, te su u prilogu ove informcije kao njen sastavni dio.
 1. Razmatranje teksta Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu
 • Konstatacije i zaključci po ovoj tački dnevnog reda su posebno formaulisani, te su u prilogu ove informacije kao njen sastavni dio.
 1. Informacija o prijemu u radni odnos u OŠ „Kaćuni“ Busovača

Na osnovu informacija od strane članova Upravnog odbora, uvida u dokumentaciju i obavljenog razgovora sa oštećenim licem, Upravni odbor konstatuje:

 • U OŠ „Kaćuni“ Busovača, raspisan je konkurs za primjem nastavnika hemije na neodređeno vrijeme.
 • Na konkurs se prijavilo više kandidata sa adekvatnom stučnom spremom i jedan kandidat sa neadekvatnom stučnom spremom.
 • Upravni odbor je od svh stručnih kandidata primio kandidata koji nije imao adekvatnu stručnu spremu za izvođenje nastave.
 • Radi se lokalnoj aktivistici političke stranke na vlasti koja je radila u lokalnoj firmi pa je istoj kao nagrada za politički rad i lojalnost obećan posao u školi.
 • Nakon žalbenog postupka od jedne oštećene strane, inspecija je izvršila nadzor i u svom izvještaju relativizirala ovaj čin, ne naloživši obustavljene i prekid prijema.
 • Na ponovni zahtjev Sindikata inspekcija je izvršila nadzor nakon čega je naložen prekid procedure i poništenje konkursa.
 • Da bi ovu nečasnu namjeru realizirali, postignut je politički dogovor o tzv. „Izmjenama i dopunama nastavnog plana za devetogodišnje škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku“ , kojim je omogućeno da nastavu u školama izvode osobe sa različitrim zvanjima i profilima stručne spreme (inženjeri, ekonomisti, i sl.).
 • Floskula i položenom tzv. „predagoškoj grupi predmeta“ dodatno ponižava časne prosvjetne radnike, obzirom da se ovi ispiti polažu na privatnim fakultetima na poznati način i po „skraćenom“ postpku.
 • Nakon ovog „izmjenjenog nastavnog plana i programa“ u ponovljenoj konkursnoj proceduru će sigurno biti primljena sporna osoba, samo što će sada njena diploma „biti adekvatna“ za izvođenje nastave hemije.

Zaključak:

 • Ovo je primjer beskurpulozne i drske zlouporebe institucija od strane političkih subjekata radi zadovoljenja ličnih i stranačkih interesa na račun funkcionisanja pravne države i protiv čestitih pojedinaca.
 • Zbog ovakvih i slični radnji, Vlada u školama na pozicije rukovodnih u i pravnih organa postavlja svoje članove i pristalice a ne moralne i kredibilne ljude. Za ovaj sramni čin mogu glsati samo nemoralne, ucjenjene i korumpirane osobe.
 • Ovo je jasna poruka mladim ljudima da nije važno da li nešto znaš ili koliko znaš nego je važno da li pripadaš uskom krugu ljudi koji obnašaju vast ili si u njhovj službi i interesu.
 • Ovo je temeljni razlog zašto mladi ljudi napuštaju državu jer ne žele biti poniženi i diskriminisani od gorih od sebe.
 1. Realizacija obaveza sindikalnih podružnica
 • Sve sindikalne podružnice su bile obavezne da do utvrđenog datuma održe sjednice sindikalne podružnice , podnesu izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju, te utvrđeni obrazac dostave Upravnom odboru radi sačinjenja konsolidovanog finansijskog izvještaja.
 • Veći broj podružnica je izvršilo svoje obaveze dok manji broj nije. O mjerama prema onima koje nisu izvršile svoje obaveze odreti će se Skupština.
 1. Obilježavanje 8. Marta-Međunarodnog dana žena
 • Povodom 8. Marta-Međunarodnog dana žena, Sekcija žena NSSOOIO SBK će dana 06.03.2021.godine organizirati tribinu na adekvatnu temu.
 • Za voditeljicu ove tribine imenovana je Jaminka Mavrković, članica Upravnog odbora.
 1. Utvrđivanje okvrirnog termina i dnevnog reda za 6. Trdovnu sjednicu Skupštine NSSOOIO SBK
 • Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, sjednica Skupštine NSSOOIO SBK će biti održana krajem marta ili početkom aprila 2021.godine.
 • Utvrđen je okvirni dnevni red a njegov prijedlog će fotmulisati predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK.
 • Mjesto održavanja i tačan datum će orediti predsjenik Upravnog odbora nakon što provjeri dostupnost i adekvatnost objekta i sale za sjednicu.
 1. Tekuća pitanja
 • Upravni odbor je donio odluke o dodjeli humanitatne pomoći porodici povodom smrti svog člana.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

                                                                                                                          Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *