INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 21.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je sastanak između predsjenika Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području srednjobosanskog kantona.

Nakon konstruktivnih diskusija , razmjene mišljenja i stavova, konstatovano je i dogovoreno sljedeće:

  1. Ramatrana je mogućnost povećanja osnovice za plaću, te konstatovano da će se detaljnije o toj mogućnosti razgovarati na sastanku između Pregovaračkog tima Vlade i Sindikata zaposlenih koji plaću primaju iz Budžeta srednjobosanskog kantona.
  2. Sindikati su ponovo delegirali problem za realizaciju pravomoćnih i izvšnih sudskih presuda, te predložili da ovaj problem razmotri i o istom se očitije se Vlada. U slučaju pozitivnog očitovanja, pristupilo bi se oprecionalizaciji.
  3. U cilju izjednačavanje prakse u školama, za provođenje svih propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, Ministar će uz konsultacije sa Sdikatima i drugim subjektima obrazovnog procesa, sačiniti instukciju i istu dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
  4. Pristupit će se implementaciji Prtavilnika o ocjenijavnju, napredovanju i sticanju statusa učitelja ,nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u srednjobosanskom kantonu. Uputstvo za početak i tok ovih aktivnosti bit će dostavljeno narednih dana u sve osnovne i srednje škole.
  5. Izmjene i dopune nastavnih planova i progama za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode i realizuju na bosanskom jeziku će Ministarstvo realizirati u narednih mjesec dana.

S poštovanjem,                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                                       Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *