INFORMACIJA-8. MART

P  R  E  D  M  E  T  : INFORMACIJA-8. MART

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8. marta-Međunaradnog dana žena, u organizaciji Sekcije žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona,  prostorijama Franšiznog centa Vitez u Vitezu ,održana je tribina na teme:

  1. „Jaka sam jer sam žena“-uvodničar i moderator tribine je Aida Medić, predsjednica Sekcije žena Nezavisnog samostalnog sndikata osnovnog obrazovanja i odogoaja SBK, sa područja općine Kiseljak
  2. „ABECEDA Sindikalizma“-uvodničar i realizator teme je Pajić Muhamed, predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja o dogoja Srednjobosanskog kantona sa područja općine Travnik
  3. „Aktuelnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i odgoja u Srdnjobosanskom kantonu“-uvodničar Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odboja Srednjobosanskog kantona sa područja općine Fojnica

Tribini je prisustvovalo više od 50 članica NSSOOIO SBK.

Nakon izlaganja i konstukitivnih diskusja, usvijeni su određeni zaključci koji trebaju biti vodilja u budućem radu, aktivnosti i sindikalnom djelovanju za sve članove Sindikata, kao i samosvijsne građane.

Nakon tribine organizran je zajednički ručak i druženje.

Koristim ovu priliku da svim članica Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srenjobosanskog kantona čestitam 8. mat-Međunarodni dan žena, te zahvalim svim učesnicama na prisustvu tribini i konstruktivnom radu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić