INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 13.03.2023. godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 10. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisutvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog obora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je usvojen jednoglasno u predloženom tekstu.

 • Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članove sa činjenicom da je tekst Kolektivnog ugovora više puta dostavljen na sjednicama Vlade za očitovanje, ali je uvjek skidan sa dnevnog reda. Svaki put je tražen formalni razlog za skidanje, ali je suštinski razlog činjenica da se grupici ljudi koji rade na poslovima pomoćnika direktora želi pogodovati i staviti ih u povlašten položaj u odnosu na nastavnike i stručne saradnike, bez zakonskog, moralnog, stručnog i radnog utemeljenja.

Nakon široke diskusije konstatovano je, zaključeno i odlučeno sljedeće:

 1. Osuđuje se neprimjeren odnos Vlade prema zaposlenim u obrazovanju i ucjenjivački pristup prema 3000 zaposlenih u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja radi pogodovanja i povlaštenog statusa 15-tak ljudi koji rade na poziciji pomoćnika direktora
 • Zbog neprincipijelnog odnosa Vlade prema zaposlenim u obrazovanju i nepotpisivanjem Kolektivnog ugovora nije implementiran Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama
 • Donesena je odluka u organiziranju štajka upozorenja, te će ista biti provedena u koodinaciji sa ostalim sindikatima obrazovanja koji djeluju na području Srednjobosanskog kantona
 • Sindikat će provoditi sve druge aktivnosti u  skladu sa zakonom radi zaštite radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona
 • Sindikat će nastaviti djelovanje u okviru Koordinacije sindikata sa ciljem zaključivanja Kolektivnog ugovora za osnovne škole
 • Informacija sa sastanka Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja SBK/KSB održanog 11.03.2023.godine

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora, te upoznao članove sa aktom sa tog sastanka

Upravni odbor je podržao komentare i stavove Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja SBK/KSB, te istakao potrebu zajedničkog djelovanja u vezi problematike vezane za Kolektivne ugovore.

 • Informacija sa održane tribine povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena

Informaciju je podnijela dopredsjenica Upravnog odbora, te istakla jako pozitivan efekat i jako veliki odziv na tribini.

Informacija je prihvaćena jednoglasno.

 • Utvrđivanje okvirnog termina za održavanje sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

Sjednica skupštine bit će održana 25.03.2023. ili 01.04.2023. u zavisnosti da li će se Nadzorni odbor moći završiti svoju sjednicu i od organizacionih aktivnosti.

Prihvaćen je načelni dnevni red sjednice Skupštine.

Za preciznije termine i aktivnosti u vezi sjednice Skupštine NSSOOIO SBK zadužuje se predsjednik Upravnog odbora.

 • Tekuća pitanja
 • Prihvaćen je humanitarni zahtjev SP OŠ „Drvetine“ Bugojno