Š T R A J K U P O Z O R E NJ A

ODLUKU

o organiziranju štrajka upozorenja

I

Radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa koji se nisu mogli riješiti pregovorima s poslodavcima niti drugim mjerama,  organizira se ŠTRAJK upozporenja uposlenika u svim osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona u kojima interese uposlenika zastupa Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Štrajk upozporenja će biti organiziran u svim osnovnim školama dana 30.03.2023.godine (četvrtak),  nakon okončanja trećeg časa u školi i trajat će 1 školski čas.

II

Razlozi štrajka su:

  1. Odbijanje Vlade Srednjobosanskog kantona da potpiše usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja koji su usaglasili Pregovarački tim koji je imenovala Vlada SBK i Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja SBK/KSB.
  • Ne izdavanje riješenja nastavnicima i stručnim saradnicima nakon što je okončan proces ocjenjivanja u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

III

Zahtjevi uposlenika osnovnog obrazovanja su sljedeći:

  1. Potisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu od strane Vlade Srednjobosanskog kantona
  2. Izdavanje riješenja nastavnicima i stručnim saradnicima za status i zvanje od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u skaladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona

IV

Za vrijeme trajanja štrajka mora se obezbjediti minimum poslova u obavljanju odgojno-obrazovnog procesa rada u školama.

Zaposlenici u osnovnim školama koji sudjelujući u štrajku poštuju odredbe Zakona o radu i Zakona o štrajku, Pravila Sindikata o štrajku kao i Odluka štrajkaškoga odbora, imaju punu zaštitu sindikata, a u protivnom, nemaju tu zaštitu.

V

Ulogu štrajkačkog odbora preuzet će Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona a ulogu predsjenika štrajkačkog odbora preuzet će Predsjenik sindikata.

Ulogu štrajkačkog odbora u sindikalnim podružnicama preuzet će sindikalni odbor u podružnici a predsjenika štrajkačkog odbora u podružnici peruzima sindikalni povjerenik.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

  • Sindikalne podružnice osnovnih škola Srednjobosanskog kantona
  • Vlada Srednjobosanskog kantona
  • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
  • Osnovne škole Srednjobosanskog kantona
  • MUP Srednjobosanskog kantona
  • Mediji