INFORMACIJA SA SASTANKA ( N A P R E D O V A NJE )

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.12.2023.godine, u prostoriijama Mnistarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosaskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak predsjenika Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Muhameda Pajića, predsjenice Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola Kantona Središnja Bosna Nade Jukić sa ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Bjanom Domićem.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti obrazovanja.

Nakon razmjene informacija i diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Postoji zastoj u implementaciji Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu koji je nastao zbog nepridržavanja Smjernica od strane Komisje koja je vršila uvid u dokumentaciju kod kandidata za zvanja u srednjim školama koje nastavu izvode na bosanskom jeziku. Predstavnici ovih škola odbijaju svoje učešće u radu zajedničke Komisije koja ima zadatak da izvrši uvid i reviziu svih kanditata iz svih osnovnih i srednjih škola koji su potencijalno stekli uvjete za zvanja, sa ciljem potpunog i ujednačenog pristupa pri bodovanju na osnovu Smjernica.
 2. Ministar će obaviti poseban razgovor sa predstavnicima ovih škola, kako bi se implementacija Pravilnika privela kraju, te zaslužnim kandidatima izdalo rješenje o zvanju.
 3. Zajednička Komisija za reviziju, imenovana od strane Ministarstva će održati sastanak i utvrditi modalitet budućeg rada u cilju okončanja implementacije.
 4. Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu je usvojen sa trenutnom osnovicom za plaću. U Federaciji Bosne i Hercegovine nije usvojen Budžet za 2024.godinu, tako da trenutno nije poznata visina osnovice za plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postoji mogućnost da se osnovica za plaću nakon provog kvartala naredne godine ponovo utvrdi u višem iznosu , što je stvar analize, procjene i dogovora.
 5. Istaknuto je da primjena Uredbe o prijemu radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu izaziva ozbiljne probleme  u obrazovanju, te njenu primjenu i modalitet treba preispitati.
 6. Trenutno postoje sudske presude kojima se primjena Uredbe u sektoru obrazovanja odbacuje kao nezakonita.
 7. Ministar je upoznat sa određenim problematikom vezano za realizaciju prva na dopunu norme i zatražena je reakcija nadležnih institucija.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA: V A Ž N O

INFORMACIJA U VEZI KOLEKTIVNOG UGOVORA

Ovim putem Vas informišem da je shodno odredbama člana 57 Kolektivnog ugovora za osnovne škole ,Vlada Srednjobosanskog kantona na 13. sjednici održanoj 07.09.2023. godine, donijela je riješenje o imenovanju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole.

U skladu sa donesenim rješenjem, Komisija je dana 28.09.2023. godine održala konstituirajuću sjednicu, sa sljedećim dnevnim redom:

1.         Izbor predsjenika i zamjenika predsjenika Komisije

2.         Izrada prijedloga poslovnika za rad Komisije

3.         Razno

•          Za predsjednika Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole jednoglasno je izabran Ivica Augustinović u ime Vlade, a za zamjenika predsjednika Muhamed Pajić u ime Sindikata.

•          Komisija je usaglasila i jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Komisije.

•          Komisija je je postigla saglasnost o modalitetu budućeg rada, proceduri i načinu riješavanja upita u skladu sa Poslovnikom.

Ovim putem podsjećam sve članove Sindikata na proceduru kojom se vrši dostavljanje zahtjeva za tumačenje:

1.         Zahtjev za tumačenje se može podnijeti na dva načina:

a)         U pisanoj formi na protokol Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

b)        Elektronskim putem na službeni mail ministarstva  i to: minobsbk@bih.net.ba  ili mozks@sbk-ksb.gov.ba 

2.         Članovi Sindikata svoj zahtjev dostavljaju tako što u pisanoj formi navedu član na koji se odnosi upit, te obrazlože problematiku primjene tog čana ili odredbe, sa obaveznim potpisom osobe koja podnosi upit.

Nakon što se formuliše upit, isti se dostavlja sindikalnom povjereniku koji zahtjev formalizira u ime sindikalne podružnice, potpiše i ovjeri pečatom podružnice , te dostavi Ministarstvu na protokol ili elektonskim putem na jedan od navedenih mailova.

3. Radnici koji nisu članovi Sindikata svoje zahtjeve mogu slati posredstvom odgojnoobrazovne ustanove.

Napomena:

Za upite koji se odnose općenito na primjenu pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora sa najerom da se otklone eventualne dileme, nejasnoće te uspostavi jedinstvena praksa u primjeni, Komisija će dati tumačenje u pisanoj formi ,koje će biti sastavni dio Kolektivnog ugovora.

Za upite u vezi nerazumjevanja u primjeni nekih odredbi Kolektivnog ugovora koja se odnosi na pojedninca, Komisija će istom dati odgovor.

Za pogrešnu primjenu ili uskraćivanje prava iz Kolektivnoog ugovora nadležne si inspekcije u sudovi. S poštovanjem,

SAOPĆENJE 5. OKTOBAR. 2023

Povodom 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, u prostorijama Internacionalnog univerziteta
Travnik u Travniku, održana je svečana sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata
osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u proširenom sastavu.
Sjednici je prislustvovalo više od 120 članova i gostiju a moderatori programa bile su Lejla
Pružan i Žaklina Ćehajić.


O značaju 5. oktobra i potrebi njegovog obilježavanja govorila je Jasminka Mavrković
nastavnica u I OŠ Donji Vakuf i članica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata
osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.
O iskonskoj potrbi čovjeka da se bori za elementarna ljudska prva kroz historiju uz osvrt na
aktuelno stanje radničkih prava u svijetu i Bosni i Hercegovini, govorio je profesor Aldin Jahić
iz Kiseljaka član Upravnog odbora.
Na neke velike ličnosti, koje su pozitivno obilježile svijet i svojim djelovanjem i govorom
ostavile trajne poruke čovječanstvu podsjetila je Arnela Šego, nastavnica u OŠ „Berta
Kučeta“Jajce, ujedno i članica Upravnog odbora.
O novinama u obrazovnom procesu na području Srednjobosanskog kantona govorili su Azra
Memija nastavnica i profesorica u OŠ „Muhrin Rizvć“ Fojnica ujedno i dopredsjednica Glavnog
odbora, te Smajo Gazić iz II OŠ Bugojno, član Glavnog odbora.
Na kraju oficijelnog dijela prisutnima se obratio Muhamed Pajić predsjenik Upravnog odbora
Nezavisnog samostalno sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona
iz Travnika, te ukazao na značaj i poziciju obrazovanja u društvu sa osvrtom na materijlni
položaj prosvjetnih radnika.
Osvrnuo se i na status zaposlenih u obrazovanju, te ukazao na permanentnu potrebu
sindikalnog i društvenog aktivizma zasnovanog na pravnim, moralnim i stručnim načelima.
U svečarskom dijelu programa istaknuto je da Sindikat nikada ne zaboravlja svoje članove i
istaknute aktiviste.
Za nesebičan i kontinuiran sindikalni rad tokom cijelog svog radnog angažmana zahvalnica je
dodjeljena Đugum Salki, nastavniku hemije i kulture življenja iz Bugojna.

Priznanje za doprinos u razvoju i afirmaciji obrazovanja i sindikalnog aktivizma dodjeljeno je
Aidi Medić, profesorici razredne nastave iz Kiseljaka.
Zahvalnicu i priznanje su uručili Muhamed Pajić i Azra Memija u svojstvu predsjenika i
dopredsjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i
odgoja Srednjobosanskog kantona.
Nakon zvaršetka svečanog dijela programa organizirana je zajednička večera i druženje svih
prisutnih uz muzičku pratnju orkestra Bernarda Pjanića.
Ovom prilikm Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i
odgoja Srednjobosanskog kantona se zahvaljuje svim učesnicima u organizaciji svečanosti,
svim prisutnim članovima i gostima, određenom broju direktora i direktorica, te osoblju
Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku koji su doprinjeli organizaciji i koji su svojim
prisustvom uvečali svečanost.


S poštovanjem, PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

5. OKTOBAR-SVJETSKI DAN NASTAVNIKA

Poštovane koleginice i kolege, 

Na 13. sjednici Upravnog obrora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja  Srednjobosanskog kantona, održanoj 09.09.2023.godine u Travniku, usvojen je Zaključak u vezi  obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika. 

U skladu sa usvojenim Zaključkom Upravnog odbora, obilježavanje će se obaviti 5. oktobra (četvrtak)  2023.godine, u dvje faze. 

I-faza-obilježavanje u školi: 

Zadužuje se svaki sindikalni povjerenik da obavi konsultacije sa direktorom škole i da skupa sačine  program obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, unutar svoje škole. Naime, u skladu sa  članom 18 Kolektivnog ugovora za osnovne škole, 5.oktobar je radni i nenastavni dan u školi. Škole su  obavezne u GPiP škole sačiniti program obilježavanja 5. oktobra, te isti realizirati u prostorijama škole. 

Nakon okončanja oficijelnog dijela programa, moguće je organizirati i zajedniki ručak, posjete, druženje  i sl. 

II-faza-obilježavanje na centralnom nivu Sindikata 

Centralna manifestacija obilježavanja 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika održat će se  5.10.2023.godine u Travniku, sa početkom u 18 sati. 

Objekat u kome će se održati svečanost će biti naknadno izabran u zavisnosti od broja prijavljenih  učesnika. 

U sklopu programa bit će održana svečana sjednica otvorenog tipa za sve koji žele prisustvovati. Nakon sjednice bit će organiziran zajednička večera sa druženjem za sve prisutne članove. 

Sve sindikalne podružnice treba da izvrše konsultacije sa svojim članovima, te utvrde tačan broj članova  iz svoje sindikalne podružnice, koji žele prisustvovati svečanosti. 

Svaka sindikalna podružnica treba da uplati kotizaciju za prisustvo na večeri i zabavi u iznosu od po  15, 00 KM za svakog svog člana.

Sredstva se mogu uplatiti iz članarine podružnice ili ličnim učešćem osoba koje izraze želju za  

Travnik:14.07.2017. Broj:93/17 

prisustvom. 

U kotizaciju je uračunata, kopmletna večera (hladna plata, glavno jelo, salata, kolač i dva pića) sa  muzikom, dok će ostali dio troškova kompenzovat iz sredstava Upravnog odbora. 

Sindikalni povjerenik je obavezan da spisak učesnika dostavi na mail: sinos.tr@bih.net.ba najkasnije  do 27.09.2023.godine (srijeda), te izvrši uplatu sredstava na račun broj: 1610000172240098 sa  naznakom kotizacija za 5. oktobar. 

Molim sindikalne povjerenike da se pridržavaju datih termina, obzirom da je to neophodno zbog tehničke organizacije. Naknadnih upisivanja ili ispisivanja neće biti moguće. 

S poštovanjem,

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

U prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, dana 09.09.2023. godine,  održana je 13. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisutvovala većina članova Upravnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, izneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

Zapisnik sa 12. sjenice Upravnog odbora sačinila je Jasminka Mavrković u svojstvu imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 • Informacija sa sastanka Predsjenika Sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora, te je nakom diskusija vićine članova Upravnog odbora konstatovano i zaključeno sljedeće:

 1. Primjena e- dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona
 2. Obzirom da je e-dnevnik u primjeni u određenom broju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, zemljama okruženja i zemljama Evropske unije, neophodno je isti prmjeniti i u Srednjobosanskom kantonu.
 3. Postoje određeni tehnički problemi u pojedinim školama kad je u pitanju primjena e-dnevnika, ali će isti postepeno biti otklonjeni tokom vremena.
 4. Prosvjetni radnici su se vrlo brzo prilagodili i adaptirali na ovaj elektronski model administracije, te time pokazali svoju edukovanost i kreativnost.
 5. Upravni udbor podržava sve aktivnosti koje dovode do potpune primjene e-dnevnika i u implementaciji će dati svoj konstuktivan doprinos.
 • Konkursi na upražnjena radna mjesta u osnovnim školama
 • Sindikat je iskazao nezadovoljstvo činjenicom da se konkursi za prijem na upražnjana radna mjesta nisi proveli u predviđenom periodu tj. u mjesecu augustu.
 • Odluka Vlade Srednjobosanskog kantona za prijem na upražnjena radna mjesta donesena je sa zakašnjenjem i tendencijom da se na slobodna radna mjesta prime ciljane osobe na period od 60 dana, a da se to naknadno „pokrije“ konkursom.
 • Ovaj vid zloupotrebe konkursa se ponavlja već nekoliko godina, i temeljno urušava obrazovni sistem. Umjesto da se putem konkursa po utvrđenim kriterijima primaju najbolji prosvjetni radnici konkurs postaje farsa i najprimitivniji oblik korupcije. Ovaj proces prijema je formalno u školama a suštinski je izmješten u političke stranke i pojedince koji to zloupotrebljavaju i sistem urušavaju. Ovakva zloupotreba je postala degutantna do te mjere da mnogi nastavnici i profesori napuštaju ovaj poziv i odlaze iz zemlje u potrazi za dostojnastvom i kvalitetnijim životom.
 • Sindikat je bio i ostao jedini zakonski zaštitnik svojih članova i pružit će svim svojim članovima pravnu i svaku drugu pomoć u slučaju kršenja ili uskraćivanja prava.
 • Edukacija nastavnika
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je u saradnji sa Stručnim aktivima sačinilo program edukacije.
 • Program je vrlo fleskibilan i sačinjen je tako da svako može birati teme kojima želi prisustvovati, te prilagoditi termin svojim vremenskim potrebana i mogućnostima.
 • Ovim programom se daje svim nastavnicima jednaka mogućnost za edukaciju, te se nastavnici sami mogu prijaviti na određene teme, čime je spriječena dosadašnja praksa favoriziranja određenih osoba od strane direktora ili neograniziranje seminara iz pojedinih nastavnih predmeta.
 • Upravni odbor podržava ovakav vide edukacije od strane Ministarstva, te će zajdno sa Stručnim aktivima učiniti sve da se program edukacije još unaprijedi.
 • Potpuna implementacije Koletivnog ugovora za osnovne škole u srednjobosanskom kantonu
 • Zbog godišnjih odmora i obaveza u smislu uvođenja e-dnevnika došlo je do kašnjenja u implementaciji pojedinih odredbi Koletivnog ugovora za osnovne škole.
 •  Akti koji su bili predmetom razgovora Ministra i Sindikata su u globalu usaglašeni, te je potrebno iste finalizirati.
 • Zadužena je sekretarica Ministarstva da sa Sindikatima finalizira ove akte i dostavo Ministru na verifikaciju.
 • U prvoj fazi će biti sljedeći akti koji proizilaze kao obaveza iz Kolektivnog ugovora:
 • Imenovanje Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora
 • Imenovanje Mirovnog vijeća
 • Sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati u vrijeme štrajka
 • Pravilnik o priznanjim i nagradama za posebna postignuća
 • Pravilnik o sistematskom pregledu
 • U drugoj fazi će se raditi na sljedećim aktima:
 • Dopuna kriterija o tehnološkom višku
 • Pravilnik o disciplinskom postupku
 • Dopuna NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Izmjene i dopune NPiP je duboko stručna materija kroz koju se treba i mora prepoznati:
 • dob učenika za praćenje određenih sadržaja
 • opterećenost učenika do određenog broja časova
 • nastavni predmeti koji se proučavaju u određenom uzrastu
 • usklađenost sa Zakonom o osnovnoj školi
 • struktura nastavnih sadržaja i ishodi za pojedine predmete u pojedinim razredima
 • ekonomski resursi i potrebe društvene zajednice
 • dugoročno planiranje potreba za ljudskim resursima i profilima stučnosti
 • praćenje savremenih naučnih i tehnoloških postignuća i sl.
 • Za pristup izmjenama i dopunama NPIP ,neophodno je angažovati nabolje stručnjake pedagoške i predmetne struke uz prethodnu temeljnu analiza i široku javnu raspravu svih subjekata nastavnog procesa.
 • Sindikat smatra da Kanton stručne osobe svih profila za ovaj posao nema, nego bi bilo potrebno angažovati i druge obrazovne ustanove i institucije (institut, zavod, univerzitet, škole..).
 • Umjesto ovakvog stručnog pristupa, par osoba koji su sebe nazvali „predstavnici aktiva direktora“ a da nisu ni sve direktore upoznali sa ovim, pokrenulo je proces izmjena NPiP. Uzgred rečeno „aktiv direktora“ je samozvano tijelo koje ne postoji u Zakonu o osnovnoj školi niti bilo kojem pravnom aktu kojim se uređuje osnovno obrazovanje, nego funkcioniše kao neka siva politička eminencija.
 • Pod krinkom da se izjednače sa drugim NPIP koji se primjenjuje u Katonu, sami su odredili predmete ,razrede i broj časova koji se uvode u NPiP, kao da obrazovanje ne predstavlja temeljni javni interes društva, nego lični i partikularni.
 • Potpuno je zanemarena činjenica da se povećanim opterećenjem učenika sa dodatnim časovima sužava prostor za odgojnu komponentu u nastavnom procesu, što dovodi do nezainteresiranosti učenika, pojavom vršnjačkog nasilja i drugih destruktivnih pojava kod djece.
 • Podsjećamo kolege i građane da je ova grupa „stručnjaka“ izmjenila prije par godina NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku tako što je omogućila da svako može raditi u školi bez obzira na profil stručne spreme odnosno zvanje nastavnika i profesora (ekonomista predaje matematiku, žurnalista maternji jezik, elekto ili mašinski inžinjer  fiziku, tehnolog hemiju, poljoprivredni inžinjer biologiju i sl.)
 • Sve ovo je rađeno kako bi se nestručna osoba, kao stranački aktivist zaposlila u jednoj školi, te je tako obrazovanje postalo „kontejner“ u koji sve može da stane.
 • I ove izmjene NPiP su rađene ciljano da se zaposle određene osobe te struke, te time dodatno obesmisli struka i znanje.
 • Suvišno je ne odgovornim ljudima ukazivati na štetnost ovog pristupa po društvo, kada oni u kuloarima, vez prisustva javnosti i stuke, dogovaraju lične i partikularne interese, pri tom urušavajući sistem obrazovanja.
 • Informacija o radu Komisije za implementaciju Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama  u Srednjobosanskom kantonu

Informaciju o toku ovog procesa podnije li su Azra Memija i Samajo Gazić u svojstu članova komisije.

Nakon informacije i diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Komisija je uradila ogroman dio posla pridržavajući se striktno smjernica za bodovanje .
 • Cilj Sindikata je da se proces ocjenivanja, sticanje statusa i zvanja obavi na krajnje transparentan način, bez mogućnosti favoriziranja bilo kojeg kandidata.
 • Komisija će proces ocjenjivanja završiti u skladu sa Odlukom ministarstva, nakon čega će se lista kandidata za sticanje zvanja dostaviti Ministru na verifikaciju.
 • Nakon što kandidati dobiju rješenje o zvanju, škole će izvršiti korekciju njihovih koeficijenata za plaću u skladu sa Kolektivnim ugovorom.
 • Realizacija plaća na osnovu zvanja izvršit će se retroaktivno u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.
 • Upravni odbor izražava zahvalnost članovima Komisije na odgovornom radu i Ministarstvu obrazovanjam nauke, mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona na transparentnom vođenju procesa ocjenjivanja.
 • Obilježavanje 5.oktobra-Svjetskog dana nastavnika

Razmatrajući obilježavanje 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, Upravni odbor je konstatovao i zaključio sljedeće:

 • Obilježavanje 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika obilježit će se u dvije faze i to na nivou škole i na centralnom nivou Sindikata.
 • Obilježavanje na nivou škole Upravni odbor preporučuje de se organizuje u saradnji Sindikata i direktora škole po programu koji će skupa dogovoriti.
 • Obilježavanje na centralnom nivou Sindikata održat će se u Travniku u terminu i prostoru koji će naknadno biti utvrđen.
 • Usvojen je okvirni progrem svečane sjednice .
 • Nakon svečane sjednice bit će priređena zajednička večera i druženje.
 • Detaljnije informacije u vezi obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika će biti na vrijeme dostavljene sindikalnim podružnicama.
 • Tekuća pitanja
 1. Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članove sa posljedicama nevremena koje je ostavilo na objektu Sindikata, te aktivnostima u smislu saniranja štete.
 2. Donesene su odluke finasijskog karaktera u cilju efikasnijeg funkcionisanja Sindikata.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.09.2023.godine, u Travniku je održan je radni sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja sa Mninistrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjovosanskog kantona.

Sastanku je prisustvovala i sektetarica Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona Katarina Velte.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u obrazovanju na počektu nove 2023/24 školske godine, te imlementacija akata koji proizilaze iz Kolektivnih ugovora.

Nakon razmjene mišljenja i diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Primjena e-dnevnika

Obzirom da se e-dnevnik prmijenjuje u okroženju, te većini kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, neophodno je početi sa njegovom primjenom i u Srednjobosanskom kantonu. Svijesni smo činjenice da će biti tehničkih poteškoća u primjeni ali i potrebe da se iste prevaziđu, kako bi e-dnevnik u ovoj školskoj godini bio u potpunosti primjenjen.

 • Konkursi za upražnjena radna mjesta u osnovnim i srednjim školama

Sindikati su iskazali nezadovoljstvom činjenicom da konkursi nisu raspisani na vrijeme,što je stvorilo dodatni problem za početak nove školske godine u školama, obzirom da je znatan broj ljudi u obrazovanju primjeno na perid od 60 dana, sa tendencijom da se zadrže. Osim manipulacije prilikom prijema i popune određenih radnih mjesta, objektivnih problema za ne raspisivanje konkursa nije bilo. Ministar je upoznao prisutne da je odluke za raspisivanje konkursa donesena i isti će biti raspisani sa zakašnjenjem ali u skadu za zaknom.

 • Komisija za sitcanje zvanja u skladu sa Pravilnikom

Komisija koja je imenovana od strane Ministra za reviziju kandidata u vezi primjene Pravilnika o ocjenjivanju ,napredovanju i sticanju statusa 1.09.2023.godine nastavila sa radom u cilju okončanja procedure za sticanje zvanja.

 • Edukacija nastavnika

Ministarstvo je pripremilo  program edukacije nastavnika te omogućilo svakom nastavniku edukaciju na teme po sopstvenom izboru i terminu koji mu odgovara. U procesu edukacije značajno mjesto je dato Kantonalnim stručnim aktivima. Ovakav pristup se pokazao pozitivnim, obzirom da se svakom nastavniku pruža mogućnost edukacije ali i izbor tema.

 • Implementacija Kolektivnih ugovora za osnovne i srenje škole

Akti koji proizilaze kao obaveza u potpunoj implementaciji Kolektivnih ugovora su bili predmetom razgovora između Sindikata i Ministra, te je postignuta načelna saglasnost oko istih.

Zadužuje se sektetarica ministastva Katarina Velte da sa sindikatima i određenim radnim grupama pripremi i finalizira akte koji će biti dostavljeni ministru na verifikaciju, i to:

 • Odluka o imenovanju Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora
 • Odluka o imenovanju Mirovnog vijeća
 • Sporazum o poslovima koji se me mogu prekidati u vrijeme štrajka
 • Pravilnik o priznanjima i nagradma za posebna postignuća
 • Pravilnik o sistematskom pregledu

Dogovoreno je da se nakon verifikacije navedenih akata pristupi izradi ostalih koji proizilaze iz kolektivnog ugovor a to su:

 • Pravilnik o disciplinskom postupku
 • Dopuna kriterija i procedura u vezi tehnološkog viška

S poštovanjem,

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

U prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, dana 04.07.2023. godine,  održana je 12. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisutvovala većina članova Upravnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora, dok je jedan član Upravnog obora bio opravdano odsutan.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznešena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

Zapisnika sa 11. sjenice Upravnog obora sačinjen je od strane imenovanog zapisničara, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 • Implementacija Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog obora, te između ostalog istakao:

 • Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja predviđeno je da socijalni partneri kvartalno preispitaju visinu osnovice za plaću. Na bazi ovih obaveza, te procjene Vlade, izvršen je rebalans Budžeta za 2023.godinu. Rebalansom je predviđeno da visina osnovice za plaću od 01.07.2023.godineiznosi 385 KM.
 • U skladu sa Koletivnim ugovorom izvršena je korekcija koeficijenata za plaće, te izvršena isplata razlika.
 • Regres utvrđen Kolektivnim ugovorom je realiziran u punom iznosu.

Kolektivnim ugovorom je predviđena i izrada drugih podzakonskih akata i odluka, kako bi njegova primjena bila u punom kapacitetu.

 • Sindikat je Ministarstvu uputio akte potrebne za imenovanja i verifikaciju od strane Vlade.
 • U okviru Koordinacije sindikata u toku je izrada radnog materijala za pojedine pravilnike, te će se o istima razgovarati u okviru Ministarstva, kako bi isti dobili konačan tekst i bili verificirani od strane Ministra.

Upravni odbor daje podršku predsjedniku da se ove aktivnosti uspješno okončaju, kako bi Kolektivni ugovor bio u punom kapacitetu u primjeni.

 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Uvodno izlaganje podnijela je Azra Memija, te između ostalog istakla:

 • Bilo je znatnog nerazumjevanja od strane kandidata i pojedinih direktora prilikom prikupljanja i predaje dokumentacije, tako da je ista u par navrata vraćana na doradu.
 •  Izdate smjernice od strane Ministarstva su se primjenjivale striktno, te nije bilo mogućnosti bodovanja mimo smjernica.
 • Bodovanje je vršeno samo za aktivnosti na koje je ministarstvo dalo saglasnost ili se aktvnosti odvijale u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Ministarstva.
 • U ovako obimnom poslu koji se prvi put primjenjuje na području  Kantona, bilo je za očekivati određeno nerazumjevanje i propuste, što je bilo mnogo manje od očekivanog.
 • Propusti koji su nastali iz tehničkih razloga pri dodjeli statusa su ispravljeni ili su u fazi ispravljanja.
 • Kandidati koji se nisu u predviđenom roku prijavili za sticanje starusa mogu to ispaviti ponovnom prijavom, s tim da im status vrijedi od dana dobivanja rješenja a ne od 01.01.2023.godine.
 • Predviđeno je da se izbor kandidata u zvanje okonča do 5. okotobra-Svjetskog dana nastavnika.

Upravni odbor zahvaljuje Azri Memiji na predanom pristupu, konstuktivnom ,odgovornom i principijelnom radu u Komisijama, te daje punu podršku za dalji rad na potpunoj implementaciji Pravilnika.

Upravni odbor se zahvaljuje Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i spota Srednjobosanskog kantona  na otvorenosti i transparentnom vođenju procesa ocjenjivanja, napredovanja i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika.

 • Informacija u vezi inicijative za izmjene NPIP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku

Upravni odbor je primio k znanju informaciju da grupica ljudi, radi ličnog interesa a u cilju zapošljavanje svojih pristalica, želi mijenjati NPIP za određene razrede razredne nastave, koristeći politički utidaj a zanemarujući naučnu osnovu.

Radi se o istim ljudima koji su radi zapošljavanja osobe bez adekvatne diplome, mijenjali NPIP tako da su od obrazovanja stvorili „kontejner“ u smislu da u obrazovanju može raditi svako bez obzira na profil stučne spreme (inžinjeri, ekonomisti, žurnalisti…).

O ovakvoj sirovoj i primitivnoj zloupotrebi, izdat ćemo posebno saopćenje.

 • Informacija sa seminara na temu „Primjena zakona o zaštiti na radu“

Informaciju sa seminara na temu „Primjena zakona o zaštiti na radu“, održanom tokom juna 2023. godine na FPN u Sarajevu, podnio je predsjenik Upravnog odbora, te je ista usvojena.

 • Tekuća pitanja
 1. Predsjenik Upravnog odbora je upoznao članove sa činjenicom da je na zahtjev Koordinacije sindikata obrazovanja a posredstvom Ministarstva, Vlada usvojila odluku da se svim zaposlenim nastavnicima i stručnim saradnicima koji su imali zaključen ugovor o radu do 30.6.2023.godine isti produži do 15.07.2023.godine, kao bi mogli okončati sve poslove, dobiti adekvatni dio plaće i steći uvjete za godišnji odmor i regres.
 2. Predsenik Upravnog obora je tražio prijem kod Federalnog minista za rad i socijalnu zaštitu, radi prezentacije određenih zahtjeva iz radnih odnosa. Zahtjev je prihvaćen a tremin će naknadno biti utvrđen.
 3. Upravni odbor smatra da slučaj ranjavanja nastavnika u osnovnoj školi u Lukavcu iziskuje ozbiljan i temeljit pristup za preisitivanje statusa prosvjernih radnika, te donošelje adekvatne legislative kojom će se utvrditi odgovcornost i sankcije za sve činioce obrazovnog procesa. Potrebno je razmotriti i prijedloga da se prosvjetnim radnicim da status službenih lica.
 4. Upravni odbor je donio odluku o izmjeni odluke kojom se utvrđuje humanitarna pomoć.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed