MINISTARSTVO OBVRAZOVANJA NAUKE, KULTURE I SPORTA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Pregovarački tim Ministarstva

n/p Katica Čerkez , ministrica

P  R E  D M E  T :  ZAKLJUČAK

Poštovana-i,

Nakon uspješno okončenih pregovora, usvojili smo zaključak da usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora dostavimo na izjašnjavanje Vladi i sindikalnim podružnicama, kako bi dobili saglasnost za zaključivanje tj. potpis.

Ovim putam Vas obavještavam da je tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja razmatran u sindikalnim podružnicama, te se o istom očitovao i Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Na osnovu očitovanja većinom glasova prihvaćen je sljedeći zaključak:

Prihvata se Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu u tekstu koji su usaglasili Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja i Pregovarački tim Sindikata osnovnih škola dana 15.03.2018.godine, što je verificirano u zapisniku.

Nakon ovog Zaključka spremni smo pristupiti potpisivanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić