INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 15.03.2018.godine, Pregovarački tim ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sa punim ovlaštenjem od Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovarački tim sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona su izvršili dodatno usaglašavanje spornih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, te postigli saglasnost u cijelom tekstu. Continue reading “INFORMACIJA SA PREGOVORA”