P R E D M E T : INFORMACIJE, KONSTATACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.03.2017.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 5. redovna sjednica Upravnog odbora.

Sjednici je prisustvovalo 11 od ukupno 12 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, prihvaćene konstatacije, iznesena mišljenja, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: Continue reading “P R E D M E T : INFORMACIJE, KONSTATACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

STAVOVI, KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI

  1. Zakon o radu je donoesen sa ciljem da se svi Kolektivni ugovori stave van snage , te da se prava radnika znatno reduciraju i da se omogući poslodavcima tzv. „fleksibilno“ zapošljavanje tj. prijem i otpuštanje radnika po potrebi , želji i nalogu poslodavaca
  2. Novi Zakon o radu je u startu ukinuo neka prava ili je postojeća prava znatno reducirao, te se novim Kolektivnim ugovorima nisu mogla dostići sva prava koja su bila utvrđena u prethodnim Kolektivnim ugovorom
  3. Pregovarački tim Sindikata i Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja su 13.06.2017.godine usaglasili tekst Kolektivnog ugovora, koji je za Sindikat bio zadovoljavajući ali ga Vlada nije željela verificirati, plasirajući priču o „nezakonitosti“ pojedinih članova, što je bio izgovor za opstukciju i namjeru da se dogovorena prava dodatno uruše Continue reading “STAVOVI, KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI”