INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 15.03.2018.godine, Pregovarački tim ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sa punim ovlaštenjem od Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovarački tim sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona su izvršili dodatno usaglašavanje spornih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, te postigli saglasnost u cijelom tekstu.

Usaglašeni tekst će biti prosljeđen Vladi na usvajanje, te će isti razmatrati Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, koji će o istom zauzeti stav.

Nakon što uređeni tekst bude dostavljen Sindikatu, isti će biti dostavljen u podružnice na očitovanje.

Ukoliko se Vlada i Sindikat pozitivno izjasne o usaglašenom tekstu, bit će organizirano poptisivanje i njegovo stupanje na snagu.

Ukoliko se jedna od strana izjasni negativno, isti neće biti zaključen i pregovori će biti proglašeni neuspješno okončanim.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *