KOMENTAR I STAVOVI PO PITANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA (Veza akt premijera Vlade broj Sl./23 od 09.03.2023.)

Član 26. (stav 7. i 8.) za OŠ i član 12. (stav 8. i 9.) za SŠ

Komisija je predložila da se ovim odredbama( stav 7. i 8.) ujednači ovo pravo u osnovnim i srednjim školama, što je sa stanovišta Sindikata bilo prihvatljivo.

Nejasno nam je zašto je ova odredba bila prihvaćena, a sada ista problematizira.

Sa aspekta sindikata ovo može biti i uvjetno prihvaćeno u zavisnosti od odgovora Federalne porezne uprave.

Prekovremeni sati – zahtijeva se jedinstven pristup pri obračunu kod osnovnih škola u odnosu na srednje.

U članu 11. se definišu prekovremeni sati u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o radu (najviše 8 sati sedmično).

U članu 35. stav 1. po alinejom (a) utvrđeno je najmanje uvećanje tih sati 25%, što je do sada bila praksa.

Prihvatljiva nam je i druga metodologija kojom će se ovi utvrđeni sati obračunavati, s obzirom da je uvećanje od 25% najmanje.

Pomoćnik direktora – koeficijent za plaću

 1. Zakonska pozicija

Zakonom o osnovnoj školi je utvrđeno da je direktor škole rukovodno lice. a ne pomoćnik direktora.

Direktor kao odgovorno lice se bira  od strane upravnog organa na osnovu javnog konkursa i po utvrđenoj proceduri. Nakon izbora direktora, istom Ministarstvo daje saglasnost za imenovanje. Nakon dobivanja saglasnosti, a na osnovu odluke i rješenja, direktor svoj potpis deponuje kao ovlašteno i odgovorno lice te time preuzima obaveze i odgovornost za funkcionisanje škole.

 • Način izbora

S obzirom da pomoćnik direktora nije rukovodno lice, njega imenuje upravni odbor na prijedlog isključivo direktora.

Zbog ove činjenice, za poziciju pomoćnika direktora se ne raspisuje javni konkurs niti provodi bilo kakva procedura, nego je to interni izbor direktora u školi.

Niti jedan pomoćnik direktora nije primljen po Uredbi o prijemu u javni sektor, a koja je obavezna za svaki prijem u bilo kojoj djelatnosti javnog sektora, ali se zato kod prijema svih ostalih u obrazovanju insistira na Uredbi.

 • Primjena Uredbe o prijemu u javni sektor

Insistira se na primjeni Uredbe za nastavnike koji su ostali bez dijela norme ili su proglašeni tehnološkim viškom, iako se u tom slučaju radi o zbrinjavanju radnika, dok se ne raspisuje konkurs za pomoćnika direktora, iako je to novo radno mjesto niti se za njegov prijem primjenjuje Uredba, uz to se još pogoduje i visinom koeficijenta za plaću.

Pozicija pomoćnika direktora je novo radno mjesto, ali se ne primjenjuje konkursna procedura propisana Uredbom. Jedini uvjet da bi se u školi imenovao pomoćnik direktora je da  škola ima 30 i više odjeljenja učenika.

 • Obim poslova

Zakonom o osnovnoj  školi nije uopće rečeno što je njegov obim poslova niti nadležnost ili odgovornost, nego je Pedagoškim standardima to u dijelu poslova direktora.

 • Dosadašnja praksa i pozicija

U dosadašnjem periodu, kada su škole imale mnogo više učenika i odjeljenja, pozicija pomoćnika direktora je bila rijetkost. Uglavnom su se na tu poziciju imenovali nastavnici/profesori sa zavidnom radnom i moralnom biografijom  te osobe od integriteta i u nekoj završnoj fazi radnog vijeka. Najčešće su se na tu poziciju imenovale osobe koje su imale problem sa zdravljem, nedostatkom norme i sl.

Nažalost, u posljednje vrijeme se na tu poziciju  često imenuju osobe u dobi za optimalno izvođenje nastave ili osobe bez bilo kakvih relevantnih rezultata u radu, pa čak i ispod 5-10 godina radnog iskustva te čiji ugled, znanje, stručnost kao i rezultati rada ne mogu zavrijediti neko značajnije poštovanje kolega.

 • Afirmacija obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je u cilju afirmacije obrazovanja, povećanja kvaliteta nastavnog procesa i motivacije nastavnika te nadzora i kontrole njihovog rada, donijelo Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Ovaj Pravilnik su Sindikati podržali, jer se time motivišu učitelji/nastavnici/ profesori i stručni saradnici za bolji i kvalitetniji rad,  koji će im omogućiti napredovanje i sticanje statusa i zvanja.

 • Insistiranje iz kabinete predsjednika Vlade

Ultimativan zahtjev, koji dobijamo iz kabineta predsjednika Vlade je da se pomoćnicima utvrdi koeficijent za plaću neznatno manji od direktora, je nešto što nije utemeljeno na vrijednostima niti poslovima, ali ima jako negativan odjek među svim zaposlenim u školama.

Da bi neko stekao bilo koje zvanje, potreban je veliki trud i rad koji će se verificirati kroz Pravilnik , dok pomoćnicima direktora se daje „bjanko“ koeficijent daleko iznad svih nastavnika/profesora, bez bilo kakvog radnog, stručnog i moralnog utemeljenja.

Ovim se svim zaposlenim u obrazovanju šalju sljedeće poruke:

 • Vi niste važni u školi
 • Vaš posao nema neku vrijednost
 • Treba da budete zadovoljni samom činjenicom što ste u školi
 • Važni su samo oni koje mi izaberemo i koji nas slušaju i rade što im kažemo
 • Prijedlozi iz kabineta Premijera za pomoćnike direktora
 • Da se isti izostave iz Kolektivnog ugovora i da im Vlada određuje koeficijent složenosti poslova

Prijedlog je nezakonit, s obzirom da se radi o osobama koje nemaju zakonsku poziciju rukovodnog organa.

Ovom prilikom za pomoćnike direktora  ne bi vrijedio Kolektivni ugovor, niti Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika te isti ne bi bili ocijenjeni. Nakon prestanka posla na poziciji pomoćnika direktora isti bi se vratili u nastavni proces sa  koeficijentom početnika.

U ovom slučaju ne postoji pravni dokument na osnovu kojeg se tim osobama može bilo što isplaćivati. (Ne mogu se na osobe iz jedne djelatnosti koja je uređena zakonom i kolektivnim ugovorom, primjenjivati pravni akti iz druge djelatnosti ili donositi odluke koje nemaju pravno utemeljenje).

 • Da ostanu u Kolektivnom ugovoru a da ima Vlada jednostrano određuje koeficijent

Prijedlog nije utemeljen, jer se ne može Kolektivni ugovor parcijalno i selektivno primjenjivati.

 1. Prijedlog Sindikata

Prijedlog je kompromisan  tako što se pomoćniku direktora u osnovnim školama predlaže polazni koeficijent 4,2. U srednjim školama se predlaže koeficijent 4,3 sa mogućnošću napredovanja i sticanja statusa i zvanja kao i svi ostali učitelji/nastavnici/profesori i stručni saradnici.

Ovo je najveći polazni koeficijent i veći od svih nastavnika u direktnom nastavnom procesu, a omogućava napredovanje  i sticanje zvanja, te ne bi stvarao veliko nezadovoljstvo ostalih učitelja/nastavnika/profesora i stručnih saradnika.

U ovom slučaju bi se zadržao neki pravedan odnos u vrijednosti poslova, u protivnom došlo bi do nezadovoljstva ostalih nastavnika, gubljenje motiva za rad i obesmišljavanje Pravilnika.

Iz kompletnog postupka pregovaranja možemo konstatovati i zaključiti:

 1. Institucije Kantona ne funkcionišu,  nego njihovu ulogu uzimaju pojedinci, zavisno od pozicije i cilja
 2. Iako završne pregovore vodi Pregovarački tim Vlade, isti nikad nije organizirao direktne pregovore sa Pregovaračkim timom sindikata, pa se ne zna koja je njegova uloga i njegov stav
 3. Vlada kao organ nikad se nije očitovala o Kolektivnom ugovoru
 4. Zakon i drugi pravni propisi se primjenjuju selektivno, tj. zavisno da li je zakonsko rješenje  poželjno ili nije

Ono što kao savjesni, odgovorni i obrazovani ljudi možemo osjetiti i razumjeti je da 15-ak ljudi koji rade na poslovima pomoćnika direktora za Vladu su važniji od 3 000 ostalih ljudi koji rade u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja te su isti ucijenjeni od strane Vlade radi pogodovanja ovoj grupici ljudi. Većina naših kolega koji rade na poslovima pomoćnika direktora su odgovorni prosvjetni radnici i sigurno se ne osjećaju prijatno u kolektivu kad ih neko nastoji privilegovati u odnosu na kolege sa kojima svakodnevno rade a da većina njih to nije ni tražila.

Ovu poruku smo razumjeli tako i svoj rad ćemo prilagoditi istoj, nažalost i nesreću učenika, roditelja i nas prosvjetnih radnika, jer je poruka jasna i bolna za nas.

Ako nismo važni, ako je naš rad manje vrijedan, zašto onda da se za bilo šta angažujemo i trudimo? Radit ćemo onako kako  nas i tretiraju.

Da nije tako, ne bismo bili jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem prosvjetni radnici nemaju zaključen kolektivni ugovor i u kojem ih se godinu dana pokušava sistemski poniziti.

Dostavljeno:

 • Pregovarački tim Vlade SBK/KSB
 • Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta SBK/KSB
 • Sindikalne podružnice/organizacije SBK/KSB
 • Mediji

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *